• Gemeente Uithoorn

Leerlingen geven vorm aan preventiekar

UITHOORN Leerlingen van de Praktijkschool en Thamen gaan de komende maanden hard aan de slag gaan om van de wagen -die tot voor kort in gebruik was door buurtbeheer- een preventiekar te maken. In april 2019 moet de preventiekar klaar zijn en stelt de burgmeester als portefeuillehouder veiligheid de preventiekar officieel in gebruik.

Wethouder Ria Zijlstra heeft op 10 oktober het startsein gegeven voor het vormgeven van een preventiekar. Bij de symbolische overdracht waren - naast leerlingen van de genoemde scholen- docenten, de wethouder, contactpersoon Veilig Ondernemen en de politie aanwezig. Als de preventiekar klaar is, zet de gemeente deze in om preventie op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord onder de aandacht te brengen bij de jeugd, volwassenen en senioren.

De komende maanden krijgt de preventiekar onder meer een schilderbeurt, waarbij PPG Uithoorn de benodigde verf doneert. Naast de transformatie van buurbeheerkar naar preventiekar, gaan de leerlingen de kar ook onderhouden. Ook bespreken docenten tijdens de lessen wat preventie nou eigenlijk inhoudt. De leerlingen visualiseren dit vervolgens op themakaarten die straks aan de buitenkant van de kar opgehangen worden.

Zowel de gemeente als de politie kunnen de preventiekar straks inzetten voor diverse doeleinden. Uitgangspunt is om dicht bij de doelgroep te zijn en de kar daarom ook op verschillende plaatsen en evenementen in te zetten. Als er straks in een bepaalde buurt meer inbraken plaatsvinden dan normaal, dan kan de politie de preventiekar straks in de desbetreffende wijk neerzetten om voorlichting te geven. Daarbij is het mogelijk dit samen met andere partijen te doen zoals bijvoorbeeld woningcorporatie Eigen Haard. De preventiematerialen die daarbij ter illustratie gebruikt worden -zoals bijvoorbeeld sloten of anti-inbraakstrips- schaft de gemeente aan met een subsidie van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Een andere mogelijkheid om de kar tijdens een evenement in te zetten is Ouderendag. Senioren kunnen dan bijvoorbeeld voorlichting krijgen over hoe ze babbeltrucs kunnen herkennen.