• Google

Lunchroom Waterlinie in Uithoorn opent maandag 15 april

UITHOORN Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van 'Lunchroom Waterlinie' in gezondheidscentrum Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. Maandag 15 april om 16.00 uur verricht wethouder Ria Zijlstra de officiële opening.

De zorgverleners in het gezondheidscentrum zijn hier blij mee, omdat zij vinden dat een lunch- en koffiegelegenheid een absolute meerwaarde heeft voor het gezondheidscentrum. Naast de dienstverlening aan de patiënten/cliënten heeft de lunchroom ook een sociaal-maatschappelijke meerwaarde: bij de uitbating van de lunchroom kunnen cliënten van Ons Tweede Thuis (OTT) en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding krijgen of een opstap om weer actief aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

UITVOERING Uithoorn voor Elkaar denkt mee bij de praktische uitvoering en zorgt voor vrijwilligers om de lunchroom te bemensen. De financiering van de inrichting van de lunchroom is door verschillende fondsen tot stand gekomen. Veel dank daarvoor aan het Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol, Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol en Initiatievenfonds Uithoorn De Kwakel.

Verschillende zorgverleners, zoals huisartsen en apotheek, ondersteunen het initiatief ook financieel. Ook is de stichting Vrienden van de Waterlinie opgericht, die tot doel heeft sociaal-maatschappelijke activiteiten in Uithoorn en omstreken te ondersteunen. In eerste instantie richt deze stichting zich op de steun aan de exploitatie van de lunchroom Waterlinie.

SUCCES Deze stichting heeft de ANBI status, dus donateurs mogen hun giften aftrekken van de belasting. Met de steun van alle partijen en vrijwilligers is het mogelijk dat de lunchroom (her)opent en het streven is om hier een groot succes van te maken. Meer informatie over de Stichting Vrienden van de Waterlinie is hier te vinden. Ook wie de stichting financieel wil ondersteunen kan daar terecht.