• Marion Kiewik

Directeur DUO+ stapt op

UITHOORN Quinten Foppe, directeur van DUO+, stapt op met onmiddellijke ingang. DUO+ is sinds 2016 de uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen, met totaal ruim 70.000 inwoners. Foppe ging er in 2017 aan de slag.

Marion Kiewik

KOERS Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Foppe een waardevolle bijdrage geleverd. Niettemin hebben partijen besloten uit elkaar te gaan wegens verschil van inzicht over de te volgende koers.

SPANNINGSVELD “Het vraagstuk van optimale efficiency ten opzichte van voldoende ‘couleur locale’ vormt een spanningsveld. De directeur heeft als opdracht de kosten van de bedrijfsvoering te beheersen. Tegelijkertijd wensen de gemeenten hun eigenheid vast te houden. In de loop van de tijd kan dat gaan wringen.”

TOEKOMST “Intussen gaan we gewoon door, maar in een iets andere richting.” Op dit moment wordt geen opvolger gezocht. De drie gemeenten gaan zich eerst beraden hoe de DUO+-organisatie het best verder versterkt kan worden en welk profiel daarvoor nodig is.