• Eigen foto

Kindercommissie vergadert in de raadszaal

UITHOORN Vlak voor de herfstvakantie kwamen dertien jongens en meiden van lagere scholen in Uithoorn en De Kwakel naar het gemeentehuis. In de raadszaal hielden ze de eerste vergadering van de Kindercommissie. Bijzonder, noemde wethouder Ria Zijlstra van Onderwijs de scholieren. "Jullie laten zien hoe je kunt samenwerken. Daar kunnen grote mensen nog veel van leren."
De Kindercommissie was bijeen om na te denken over de eerste Kinderconferentie in Uithoorn, op 6 februari 2020. De Kinderconferentie hoort bij het programma 'Vreedzame school, vreedzame wijk'. Annemiek van Vliet, directeur van Stichting Vreedzaam, legt uit: "Op 'vreedzame' scholen leren kinderen hoe ze samen kunnen praten, verantwoordelijkheid nemen en samen dingen oplossen. Bijvoorbeeld als het gaat over nieuwe speelplekken, straat- en zwerfvuil of het klimaat."
Ze vervolgt: "Met de Kinderconferentie, die speciaal wordt georganiseerd voor 'Uithoorn 200 jaar', kunnen de kinderen laten zien hoe je de vreedzame spelregels van hun school verspreidt binnen de hele wijk. Zo leren ze hun democratische steentje bij te dragen in Uithoorn. Nu en in de toekomst."
Begeleiders Nick Braakman en Pim Boswijk van Uithoorn voor Elkaar deelden met juffen Sascha van Rijn (De Vuurvogel) en Alma Bax (de Kwikstaart) de scholieren in groepjes in. Ze gingen aan de slag met drie vragen: wat gaan we doen op de Kinderconferentie, hoe komen we aan onderwerpen en hoe gaat de uitnodiging eruitzien? Weer terug in de raadszaal luisterden de kinderen naar wat de groepjes hadden bedacht.
Na de herfstvakantie begint de Kindercommissie dus met ideeën verzamelen. Hoe gaan ze dat doen?
"Gewoon in de aula van onze school vertellen wat we hier hebben gedaan. En dan vragen aan de andere kinderen welke ideeën ze hebben." Viviënne van De Springschans gaat met een paar vriendinnen de klassen langs om ideeën op te halen. "En we zetten een stukje in de schoolkrant."
Op 11 november komen de kinderen weer bij elkaar. Dan presenteren ze vijf thema's per school. Daar gaat de groep samen over stemmen. "Jullie krijgen ook een rondleiding door het gemeentehuis", beloofde de wethouder, "én lekkere limonade!" Want daar was Lane van Het Startnest niet over te spreken.

Meer informatie over vreedzame scholen in de gemeente en hun inzet voor een vreedzame wijk is te
vinden op de website http://stichtingvreedzaam.nl/vreedzame_wijk/uithoorn/startpagina.html.