• Amnesty International

Meeschrijven met Amnesty naar autoriteiten Iran, China en Pakistan

UITHOORN In de eerste maand van het nieuwe jaar schrijft Amnesty International naar de autoriteiten van Iran, China en
Pakistan over de volgende gevallen:
- Een mensenrechtenverdediger is kritisch op het Pakistaanse leger en op de behandeling van een bekende vrouwenrechtenactiviste. Door een verzonnen aanklacht dreigt hem nu een gevangenisstraf van 7 jaar.
- Een Oeigoerse academicus en directeur van de universiteit van Xinjiang, verdween in 2017. De Chinese autoriteiten veroordeelden hem in het geheim voor 'separatisme'. Er zijn zorgen dat hij elk moment kan worden geëxecuteerd.
-Een 29-jarige activiste die opkomt voor de rechten van Koerden in Iran, werd gedwongen een bekentenis af te leggen. Dat weigerde ze. Ze zit nog altijd vast.
Mensen die ook willen schrijven kunnen bellen met Simone Quelle 06-25318388. De brieven, die slechts hoeft ondertekend hoeven te worden, zijn ook te verkrijgen via www.amnestyuithoorn.nl onder het kopje 'Schrijf'.