• Bewoners Zijdelwaard bij bewonersoverleg

    Gerrit Roseboom

Op zoek naar inwoners die zich inzetten voor de buurt

UITHOORN Buurtbeheer Zijdelwaard is op zoek naar betrokken inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Door het vertrek van Kees ter Beek is dat hard nodig. Daarom roepen Buurtbeheer Zijdelwaard en gemeente Uithoorn gezamenlijk de inwoners op om Buurtbeheer Zijdelwaard te gaan versterken.

Gerrit Roseboom geeft aan: "Vanuit Buurtbeheer Zijdelwaard zetten actieve inwoners zich in om van Zijdelwaard een prettige buurt te maken. Er worden spreekuren gehouden om te horen wat er speelt in de buurt en thema's die belangrijk zijn voor de inwoners worden behandeld in bewonersavonden. Daarnaast wordt er meegedacht met de gemeente bij het maken van plannen. Het is dus heel leuk en leerzaam om betrokken te zijn bij Buurtbeheer!"

OGEN EN OREN "Buurtbeheer Zijdelwaard levert een belangrijke bijdrage aan het fijn wonen in Zijdelwaard. Inwoners organiseren bijvoorbeeld leuke activiteiten waarbij ze elkaar leren kennen. Ook zijn ze belangrijke oren en ogen van de buurt. We betrekken ze daarom graag wanneer we als gemeente met projecten aan de slag gaan en ze leveren altijd een waardevolle inbreng", aldus wethouder Hans Bouma.

JONGERE BUURTGENOTEN Na 30 jaar vrijwilligerswerk op verschillende plekken in Uithoorn en 10 jaar inzet voor Buurtbeheer Zijdelwaard gaat Kees tet Beek er mee stoppen. "Ik hoop dat er ook jongere mensen zijn die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt", zegt een heel actieve buurtbeheerder.

Kees heeft ook gezorgd voor veel mooie beelden zoals de vogels in het water bij de Hoeksteen en het beeld op de hoek bij Het Hoge Heem. Wethouder Hans Bouma bedankt Kees voor zijn enorme inzet en de plezierige samenwerking.

Geïnteresseerd geraakt na het lezen van dit bericht?

Aanmelden kan bij Gerrit Roseboom, Voorzitter Buurtbeheer Zijdelwaard, e-mail: vbzijdelwaard@gmail.com