• Archief | Pixabay

Stichting Amstelidee zoekt nieuwe ideeën

UITHOORN Stichting Amstelidee wil mensen in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn in staat stellen om zelf bedachte plannen die de samenleving ten goede komen te laten ontwikkelen en uitvoeren. Wie een idee heeft op het gebied van zorg, welzijn, bewegen en cultuur voor de buurt of voor de inwoners van Uithoorn, kan meedoen met de ideeënronde van Amstelidee.

Amstelidee wil snel te realiseren initiatieven een steuntje in de rug geven. Ideeën op het terrein van eenzaamheid en armoedebestrijding, jeugd en mensen met een beperking hebben de voorkeur bij de stichting. Het vermogen van Amstelidee komt voort uit de vroegere welzijnsstichting Cardanus. Cardanus wil via Stichting Amstelidee het restkapitaal teruggeven aan de samenleving. Amstelidee is daarbij een samenwerking aangegaan met de Rabobank Amstel en Vecht.

Wie denkt dat Stichting Amstelidee iets voor zijn of haar initiatief kan betekenen, kan voor meer informatie kijken op de website van Amstelidee.