• Naomi Heidinga

'Nashville is stap terug'

UITHOORN Dominees Joep Dubbink en Florisca van Willegen van de Protestante Gemeente in Uithoorn (PGU) kunnen zich niet vinden in de Nashville-verklaring die afgelopen weekend uitkwam. "Ik was not amused toen de verklaring naar buiten kwam," aldus Dubbink. "Voor mijn gevoel is het een stap terug." Van Willegen sluit zich daarbij aan: "Ik was geschokt toen ik ervan hoorde. Bij ons ben je juist welkom zoals je bent." Als steun aan de LHBT-gemeenschap (lesbisch, homo, bi, transgender) wordt deze week de regenboogvlag gehesen.

Naomi Heidinga

Zondagmiddag werd de Nashville-verklaring bekend. "Jammer dat het pas 's middags was, anders had ik 'm zeker in mijn preek verwerkt," aldus Dubbink. De Nashville-verklaring is een vertaling van het Nashville Statement, een Amerikaans document dat in 2017 werd gepresenteerd. Hierin staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof en zaken als het huwelijk en seks. De makers van het document vonden dat er een te losse moraal bestond rond thema's als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. Het Nederlandse document werd door 250 mensen ondertekend. "Daaronder zijn 30 ondertekenaars uit de Protestante Kerk Nederland, van de in totaal 1600 predikanten."

Volgens de dominees leidt de verklaring enkel tot polarisatie. "Volgens de verklaring is er maar één juiste Bijbelse opvatting mogelijk," aldus Van Willegen. "Alleen de verbintenis tussen man en vrouw is juist volgens de ondertekenaars. Als je deze opvatting niet deelt, ben je zondig. Dat geldt dus niet alleen voor LHBT-ers, maar ook voor mensen die zich niet in deze stelling kunnen vinden. Daarmee wordt de deur voor een open gesprek over de kwestie dichtgeslagen. Deze verklaring maakt van deze thema's iets abstracts, over de hoofden van de mensen heen die het daadwerkelijk aangaat. Onze basisboodschap als kerkgemeenschap is: je mag er zijn, wie je ook bent. Deze verklaring is het tegenovergestelde daarvan."

Dubbink begrijpt niet waarom de tekst niet is aangepast op de situatie in Nederland. "De Amerikaanse tekst is door zeven mensen vertaald, alsof het hier om het heilige schrift gaat. Bovendien worden Bijbelse teksten letterlijk genomen, teksten die tweeduizend jaar geleden in een andere situatie zijn geschreven. Als je de teksten letterlijk wil nemen, moet je bijvoorbeeld ook tegen het innen van rente zijn. Het is jammer dat de ophef altijd ontstaat rond het thema seks, terwijl een christen wat mij betreft juist op andere vlakken tegen de mening van de massa mag ingaan. Op het vlak van beschermen van het milieu bijvoorbeeld of tegen verrijking."

Slechts een kleine groep protestanten heeft de verklaring ondertekend. Dubbink heeft begrip voor het verschil in opvatting tussen gelovigen. "Het lastige is alleen dat een hele groep christenen hierop wordt aangekeken. Onze gemeenschap is veel progressiever: al in 1992 had Uithoorn een homoseksuele predikant." PGU draagt actief uit dat iedereen welkom is binnen de kerk, ongeacht zijn of haar geaardheid. "We worden als christenen nogal eens over één kam geschoren," aldus Dubbink. "We betreuren de verklaring, maar er is toch iets positiefs uit voort gekomen: er is nu ook aandacht voor een tegengeluid," aldus Van Willegen.