• google

Rondje Zijdelmeer blijft behouden

UITHOORN Een verkeersveilig en groen dorpscentrum waar het goed 'toeven' is. Dat is het doel van het nieuwe verkeersplan voor het centrum van Uithoorn, waar op dit moment aan wordt gewerkt. In het nieuwe verkeersplan staat vooral de veiligheid van de voetgangers en fietsers centraal. Daarom wil de gemeente meerdere veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en worden de fietsstromen anders ingericht.

Naar aanleiding van een maatregel voor fietsers langs de Koningin Máximalaan werd onlangs een handtekeningenactie gehouden voor het behoud van het rondje Zijdelmeer, een populaire wandelroute in Uithoorn. De gemeente is daarvan op de hoogte en begrijpt de zorgen van de Uithoornaars die daar graag wandelen. 'Ook met het nieuwe verkeersplan blijft het Zijdelveld een rustige, autoluwe straat, waar iedereen het rondje Zijdelmeer kan wandelen', aldus de gemeente.

Een belangrijke maatregel voor de fietsstromen langs de Koningin Máximalaan is een nieuwe rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan met een aftakking voor fietsers naar het Zijdelveld. Fietsers die naar het centrum willen, rijden dan ook via het Zijdelveld veilig naar de nieuwe rotonde aan de Laan van Meerwijk.

In de planvorming heeft de gemeente gekeken welke invloed de nieuwe plannen op het verkeersbeeld van het Zijdelveld hebben. De verbinding voor fietsers tussen de rotonde en het Zijdelveld wordt compact gemaakt, zodat er nauwelijks groen en parkeerplaatsen verdwijnen.

Ook gaan in de aangepaste plannen bromfietsen van het fietspad naar de rijbaan van de Koningin Máximalaan. Fietsers uit het centrum blijven over de Koningin Máximalaan rijden. In de nieuwe situatie neemt het aantal fietsers op het laatste stuk van het Zijdelveld verspreid over 24 uur met 350 toe naar in totaal maximaal 500 fietsers.

Op het drukste moment van een werkdag komt er dan iets meer dan 1 fietser per minuut langs. De wandelaars wandelen het rondje juist buiten deze drukke momenten. Het aantal wielrenners neemt in het weekend toe met 117 per 24 uur. Deze aantallen kan het Zijdelveld goed afhandelen, zeker omdat er op een doordeweekse dag ongeveer 500 auto's (met name bewonersverkeer) heen en weer rijden.

Verkeerskundig zijn dit geringe aantallen, waardoor wandelaars zich veilig met het verkeer kunnen mengen.

Dit betekent dat Zijdelveld een rustige, autoluwe straat blijft. Het college buigt zich deze maand over het verkeersplan en in oktober de raad.