• Burgemeester Pieter Heiligers en de wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra en Hans Bouma vormen het nieuwe college.

    Naomi Heidinga

Nieuwe college Uithoorn gaat van start

UITHOORN Het nieuwe college kan van start. Donderdag zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De gemeenteraad stemde unaniem in met de benoeming van Hans Bouma (Gemeentebelangen), Jan Hazen (VVD) en Ria Zijlstra (DUS!) tot wethouder. Daan Egberts (VVD) is benoemd tot raadslid. Marvin Polak heeft afscheid als genomen wethouder. Naast alle plichtplegingen is over het nieuwe coalitieakkoord gesproken, een akkoord op 'hoofdlijnen'.

Dat betekent dat er nog volop ruimte is om het gemeentebeleid verder in te vullen. Het akkoord is gebaseerd op de partijprogramma's van Gemeentebelangen, VVD en DUS! en daarnaast is gekeken naar de Strategische Visie Uithoorn 2030. "Het is een voortzetting van het beleid van de afgelopen vier jaar," aldus Gemeentebelangenraadslid Herman Bezuijen.

UITDAGINGEN De komende jaren staan het gemeentebestuur voldoende uitdagingen te wachten. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Dorpshart, maar ook de druk op de woningmarkt en het bereikbaar houden van Uithoorn. De coalitie ziet onder meer de doorontwikkeling op het sociaal domein als belangrijk thema. Na de decentralisatie van zorgtaken, wordt de komende jaar meer ingezet op maatwerk en preventie. Ook de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, zal veel werk met zich meebrengen. Met deze wet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

DUURZAAMHEID Duurzaamheid en de circulaire economie zijn eveneens belangrijke thema's voor deze coalitie. In plaats van dit onderwerp bij één wethouder te stallen, wordt het integraal aangepakt. Duurzaamheid staat bij elk beleidsonderwerp op de agenda. Ook wil de coalitie het onderzoek naar de mogelijkheid van een derde sporthal bespoedigen. Bij een positief advies moet de sporthal er zo snel mogelijk komen. Tot slot wil de coalitie de komende vier jaar voorzichtig omgaan met de gemeentelijke financiën, om ervoor te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft.

Naomi Heidinga