• Wethouder Ria Zijlstra bij De Hoeksteen.

    Naomi Heidinga

Nieuwe invulling voor De Hoeksteen

UITHOORN Gemeente Uithoorn, Het Verschil BV en BOEi (de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed) presenteren donderdag 15 maart om 15.30 uur hun plannen voor de herbestemming van De Hoeksteen, de enige kerk van de hand van architect Gerrit Rietveld (1888-1964). In het gemeentelijk monument moeten een film- en theaterzaal, verschillende kantoorruimten en 6 woonappartementen verrijzen. De planen worde gerealiseerd met financiële steun van onder meer stichting Leefomgeving Schiphol en de BankGiro Loterij.

Volgens wethouder Ria Zijlstra hebben veel inwoners van Uithoorn wel iets met De Hoeksteen, omdat er veel verschillende organisaties in zijn gehuisvest. ¨Vandaar dat ook veel mensen hebben meegedacht over een mogelijke nieuwe bestemming. Heel fijn dat dit architectonisch interessante gebouw behouden is en vooral dat het voor een deel openbaar toegankelijk blijft."

De voormalige kerk werd in 1965 in gebruik genomen en is door zijn halve kubusvorm een fraai voorbeeld van het 'Nieuwe Bouwen'. Sinds 1985 deed De Hoeksteen dienst als kantoorruimte en bibliotheek. In 2016 is Uithoorn via een tenderprocedure op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar voor het monumentale pand. Saskia Kemperman van Het Verschil BV won met haar plan en vroeg BOEi de kerk over te nemen en de restauratie en herbestemming uit te voeren. Jeroen ter Maat van Strategie Architecten tekende voor het ontwerp.

"Herbestemming van kerken is vaak geen gemakkelijke opgave, maar Rietveld was zijn tijd ver vooruit door op de tekentafel naast de kerkruimte al verschillende andere functies te bedenken. Wij brengen de theaterfunctie, die in 1985 verdween, weer terug inclusief de door Rietveld ontworpen stoelen.  De Hoeksteen van Rietveld begint binnenkort daarmee aan een derde leven en we zijn er trots op dit op 15 maart te mogen presenteren," aldus Arno Boon, directeur van BOEi.

"Samen werken we hard aan de herbestemming van dit prachtige pand," vult Saskia Kemperman van projectontwikkelaar Het Verschil B.V. aan. ¨Naast de woonfunctie werken wij hard aan het realiseren van een maatschappelijke culturele functie in het theater en de Foyer. Graag willen we iedereen die zich aangesproken voelt om bij te dragen aan deze ontwikkeling uit nodigen om mee te doen."

Omwonenden en andere belangstellenden zijn welkom op 15 maart in De Hoeksteen aan Alfons Arienslaan 1. De middag start om 15.30 uur met een presentatie over verleden, heden en toekomst van De Hoeksteen. Daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Aanmelden kan via communicatie@bdu.nl