• Ondernemers worden onder meer betrokken bij de herinrichting van het Amstelplein.

    Naomi Heidinga

Ondernemers ontevreden over samenwerking met gemeente

UITHOORN Ondernemers zijn niet tevreden over de betrokkenheid van de gemeente en de mate waarin zij haar beloften nakomt. Dat blijkt uit een peiling onder Uithoornse ondernemers. Ook voor de informatievoorziening en samenwerking krijgt de gemeente onvoldoendes. Over het vestigingsklimaat en de bedrijfsomgeving zijn de ondernemers wel te spreken. De resultaten van de peiling werd onlangs besproken tijdens een commissievergadering.

Het ondernemersonderzoek werd uitgevoerd van april tot en met juni van dit jaar. 2915 ondernemers werden uitgenodigd voor deelname aan de peiling, 285 ondernemers gaven aan deze oproep gehoor. Dat betekent een responspercentage van zo'n 10 procent. Op de vier thema's ondernemersklimaat, dienstverlening, samenwerking en bedrijfsomgeving zijn de scores van Uithoorn vergeleken met de gemiddelde score van Nederlandse gemeenten.

REGELDRUK Over het ondernemersklimaat zijn de geënquêteerden positief: Uithoorn scoort met een 6,6 hoger dan het Nederlands gemiddelde van 6,1. De waardering van het ondernemingsklimaat wordt vooral bepaald door bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Op andere punten is volgens ondernemers nog winst te behalen: bijna de helft van de ondernemers ervaart de lokale heffingen en regeldruk als hoog. Ook worden gemeentelijke regels te weinig gehandhaafd. Wethouder Jan Hazen plaatste daar een kanttekening bij. Volgens hem geeft het onderzoek geen duidelijk beeld van wat ondernemers hiermee bedoelen. "Zit de gemeente hen te weinig achter de broek of hebben ze het over een buurman die de regels niet naleeft?"

DIENSTVERLENING Wat betreft de dienstverlening doet Uithoorn het net iets beter dan het landelijk gemiddelde. Daarvoor krijgt de gemeente een 6,6.

VEILIG Met een 7,3 voor de bedrijfsomgeving zit Uithoorn ruim boven het landelijk gemiddelde. Ondernemers zijn vooral positief over de bereikbaarheid. Ook zijn ze content met de veiligheid en de parkeergelegenheid voor auto en fiets.

ONVOLDOENDE Voor de samenwerking scoort de gemeente echter een onvoldoende. Dat heeft volgens Jos Holla, voorzitter van de Stichting Uithoorn in Bedrijf, te maken met de gang van zaken rond de ontwikkeling van het Dorpshart. Ondernemers die lid waren van de werkgroep Dorpscentrum voelden zich door de gemeente niet serieus genomen en niet gehoord. Volgens Holla hadden ze het idee lid te zijn van een mededelingsplatform, in plaats van een werkgroep. Dat was in 2016 en 2017. Inmiddels is de situatie volgens de voorzitter fors verbeterd. Het contact met de wethouder is geïntensiveerd. De ondernemers zijn vaste gesprekspartner bij beleidsinitiatieven. "We hebben vertrouwen in de toekomst," aldus Holla.

ZESJESCULTUUR Wethouder Jan Hazen was voorzichtig positief over het rapport. "Op drie van de vier punten scoren we hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar ik zie ook de zesjescultuur, daar moeten we voor waken. We streven ernaar om van deze zesjes minstens een zeven te maken." Daarnaast wil de gemeente de samenwerking met ondernemers verbeteren en haar betrokkenheid vergroten. De gemeente komt binnenkort met een nieuwe ondernemersvisie. De bestaande visie dateert van 2009.