• De voorbereidingen voor het werk aan de rotonde worden getroffen: voor het laatst de betonnen rotonde in vol ornaat.

    Naomi Heidinga

Opknapbeurt voor rotonde Thamerlaan in Uithoorn

UITHOORN Uithoorns' lelijkste, of, voor wie kale betonblokken wel kan waarderen, meest budgetvriendelijke rotonde krijgt een metamorfose. Het gaat om de rotonde op de Thamerlaan, tussen de Prinses Christinalaan en Prinses Irenelaan. De beschadigde betonnen blokken worden vervangen door.... nieuwe betonnen afscheidingen! Deze zijn echter voorzien van een kleurtje en worden aaneengeschakeld.

De binnencirkel van de rotonde wordt vervolgens gevuld met aarde, zodat er groen kan worden geplant. Het inplanten van de binnencirkel wordt georganiseerd door de Commissie Thamerlint en Stichting Oranjebuurt. Een enorme impuls voor het straatbeeld. De voormalige rotonde deed enigszins afbreuk aan het imago van Uithoorn als 'parel aan de Amstel'.

TIJDELIJK De nieuwe rotonde is tijdelijk: de wegen en kruispunten rond het Dorpshart krijgen een nieuwe, definitieve inrichting. Voor de Thamerlaan betekent dat geen rotonde meer, maar een voorrangskruising met brede middenberm. De verkeersplannen zijn hier in te zien.