• VVD-raadslid Daan Egberts bij het afleggen van de belofte.

    Naomi Heidinga

Oppositie wil duidelijkheid over plannen van college

UITHOORN De oppositie was vorige week vrij mild in haar oordeel over het coalitieakkoord. Logisch misschien, want het akkoord is nog weinig concreet: er staan nog geen beleidsvoorstellen in en ook worden geen bedragen of termijnen genoemd. Hierover was de oppositie wel kritisch, want wanneer worden de plannen van het nieuwe college echt duidelijk? CDA raadslid André Jansen wil voor het zomerreces meer informatie.

Ons Uithoorn wilde eerst terugblikken op de periode na de verkiezingen. Volgens afspraak werd na de verkiezingen een verkenner aangesteld. Deze heeft onderzocht welke partijen de onderhandelingen in zouden moeten gaan en welke partij hierbij leidend zou moeten zijn. Het advies van de verkenner is volgens raadslid Benno van Dam ten onrechte niet gevolgd. "In plaats van Gemeentebelangen en DUS! beide de kar te laten trekken, kreeg Gemeentebelangen het stokje in handen." In 2014 gebeurde volgens het raadslid iets soortgelijks. Het instellen van een verkenner is daarom bij de volgende verkiezingen overbodig, aldus Van Dam.

Van Dam was kritisch over de samenhang van deze coalitie. "Het lijkt erop alsof vooral compromissen zijn gesloten, in plaats van dat gezamenlijk een akkoord is opgesteld." Het raadslid heeft zijn vraagtekens bij de stabiliteit van de coalitie.

TROTS Onzin, aldus de coalitiepartijen. De formatie is juist prima verlopen. Eventuele plooien, ontstaan tijdens de vorige periode, werden snel gladgestreken. Daardoor konden de drie partijen met open vizier de onderhandelingen ingaan. DUS!-raadslid José de Robles gaf aan trots te zijn op deze samenwerking en het uiteindelijke resultaat. "Dit akkoord is geen pleister of plakband om de drie partijen bij elkaar te houden."

TOERISME PvdA-raadslid Els Gasseling ging het meest uitgebreid op het akkoord in. Ze heeft vraagtekens bij de wens van de coalitie om de mogelijkheden voor toerisme en recreatie in Uithoorn en De Kwakel beter benutten. Daartoe moeten bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden worden aangelegd. Ook het Libellebos wordt opgeknapt en er wordt een visie opgesteld voor recreatie in de Uithoornse polder. "Laten we zuinig zijn op de snippers groen die we nog hebben," aldus Gasseling. "We moeten niet alles willen exploiteren." Ze vroeg tevens aandacht voor de biodiversiteit binnen de gemeente. En als de coalitie toch de mogelijkheden voor recreatie wil vergroten, dan moet de aanleg van het Legmeerbos worden versneld.

DUURZAAMHEID Wat betreft duurzaamheid gaan de ambities van de coalitie Gasseling niet ver genoeg. "Inwoners voorlichten over de mogelijkheden van duurzame energie is niet genoeg, zeker niet voor mensen met een kleine beurs. De gemeente zou deze mensen moeten helpen bij een energietransitie."

DORPSCENTRUM De ontwikkeling van het Dorpscentrum kan volgens het PvdA-raadslid ook wat snelheid gebruiken, al heeft de partij begrip voor de complexiteit van het dossier. Teveel snelheid is volgens Gasseling juist niet gewenst bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een derde sporthal. "Kwaliteit gaat voor snelheid."

Naomi Heidinga