• Gemeente Uithoorn

Oproep wethouder tijdens seminar: 'Armoede samen aanpakken'

UITHOORN Een grote stap richting een gezamenlijke aanpak om armoede in Uithoorn aan te pakken is gezet. Ruim 80 professionals die voor hun werk allemaal te maken hebben met armoede en schulden bezochten onlangs het seminar dat de gemeente had georganiseerd.

Ruim 700 gezinnen in Uithoorn leven in armoede. Dat blijkt uit onderzoek door de gemeente. Dat is 5,5 procent van het aantal huishoudens in Uithoorn en ligt daarmee onder het landelijke percentage (10 procent). De gemeente wil armoede terugdringen. Ook wil de gemeente voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Armoede en schulden zetten relaties onder druk, is van invloed op de schoolprestaties van kinderen en heeft een negatieve uitwerking op de gezondheid van mensen. ,,Om dit aan te pakken moeten we samenwerken met andere organisaties in Uithoorn,” aldus wethouder Ria Zijlstra (Armoede en Schuldhulpverlening). Voor het seminar had de gemeente daarom zoveel mogelijk organisaties uitgenodigd die in Uithoorn werken. De Voedselbank, scholen, huisartsen, Uithoorn voor Elkaar, Eigen Haard en de bewindvoeringskantoren waren aanwezig. ,,We willen de handen ineen slaan voor een gezamenlijke aanpak,” zegt Zijlstra.

Satcha Maduro, bekend van het tv-programma Schuldig, gaf een lezing. Ze raakte door omstandigheden diep in de schulden en vertelde over haar ervaringen en hoe moeilijk het was om uit een diep dal te klimmen. Ze gaf aan dat het heel belangrijk is dat de schuldhulpverlener de cliënt in zijn of haar waarde laat en dat mensen altijd perspectief geboden moet worden.

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool van Utrecht, gaf een uiteenzetting ver de effecten van schaarste en stress. Ze vertelde onder meer dat schaarste mensen verlamt. En door de stress lukt het hen niet om lange termijn plannen te maken.

Tijdens het seminar hebben de professionals beter inzicht gekregen in waarom mensen met geldzorgen er alleen niet meer uit kunnen komen. Ze kunnen simpelweg de situatie niet meer overzien. ,,Met deze wetenschap kunnen we inwoners beter ondersteunen en hopelijk begeleiden naar een toekomst zonder geldzorgen,” aldus wethouder Zijlstra. De deelnemers wisselden tijdens een afsluitende workshop ideeën en ervaringen uit en maakten afspraken voor verdere samenwerking.

Het seminar is een van de onderdelen van het beleid van de gemeente om schulden te voorkomen. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld de aansluiting van de gemeente bij Startpunt Geldzaken van het Nibud. Verder krijgen alle jongeren die 18 jaar worden het Nibud-boekje ‘Voor Boven de 18’ cadeau dat vol informatie en tips staat over alles wat een 18-jarige moet weten op het gebied van geld. Verder heeft de gemeente een afspraak met woningcorporatie Eigen Haard om huisuitzettingen te voorkomen en betalingsachterstanden tegen te gaan. Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met beperkte financiële middelen zijn er verschillende ondersteuningsregelingen. Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) kunnen kinderen wél meedoen aan sport, dans of muziek. Voor zaken die met school te maken hebben, zoals een bijdrage voor een excursie of schoolreisje heeft de gemeente het declaratiefonds jongeren. Voor ouderen vanaf 65 jaar is er een declaratiefonds om deelname aan sociale activiteiten te ondersteunen.

Zijlstra: ,,Ook weten we uit de onderzoeken dat onder de gezinnen die het niet breed hebben, veel werkenden zijn die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Zij verdienen vaak net te veel om een beroep op een ondersteuningsmaatregel te kunnen doen. Ook deze gezinnen kunnen we samen ondersteunen,¨ aldus wethouder Zijlstra. ¨Nu weten we nog onvoldoende wat hun ondersteuningsbehoefte is en ik hoop dat we daar in de komende tijd ook meer inzicht in krijgen."