• Hoogleraar Herman Pleij aan het woord over solidariteit en een historische sensatie.

    Naomi Heidinga

200 jaar Uithoorn: 'Een historische sensatie'

UITHOORN 200 jaar Uithoorn en De Kwakel, dat moet je vieren. Dat vinden niet alleen het college en de raad, maar ook hoogleraar Herman Pleij. De laatste mocht maandag een toespraak houden tijdens de speciale raadsvergadering. Het andere memorabele moment van de avond was de onthulling van het nieuwe gemeentewapen. Daarin wordt met een roos naar De Kwakel verwezen; een zilveren golf staat voor de Amstel.

Verstandig, zo oordeelde hoogleraar Pleij, om het 200-jarig bestaan van de gemeente te vieren. Want in onze huidige maatschappij hebben we buitengewoon behoefte aan houvast en rituelen. Die rituelen zorgen voor een gevoel van solidariteit. Na de ontzuiling van Nederland en de afkalving van het invloed van het geloof, is ons oranje-gevoel een van de zaken die ons als volk bindt. De binding met stad of streek is net zo belangrijk. "Vertel daarom de verhalen, vier de geschiedenis, anders zijn we de solidariteit kwijt."

Pleij had het verder over een 'historische sensatie' om te zijn op de plek of op het moment waarop zoveel jaar geleden geschiedenis werd geschreven. Hij complimenteerde de gemeente met het 'meest ingewikkelde wapen van alle gemeenten in Nederland' en stelde en passant voor om in plaats van Je Maintiendrai (Ik zal handhaven - de spreuk onder het Nederlandse wapen) te vervangen door 'het moet kunnen'.

Vervolgens was het de beurt aan de Jack van der Hoek, gedeputeerde van provincie Noord-Holland. Hij kwam niet zonder lege handen, maar overhandigde de raad een ingelijste kopie van het Koninklijke besluit dat de gemeente 200 jaar bestaat. Raadslid Herman Bezuijen mocht namens de raad het woord voeren en daarna was er wederom een heuglijk feit: het nieuwe gemeentewapen werd onthuld. De koning moet overigens nog instemmen met dit nieuwe wapen.

In dit nieuwe ontwerp is aandacht voor zaken die in het oude wapen onderbelicht waren. Zo wordt er voor het eerst naar De Kwakel verwezen, middels een roos. Een golf verwijst naar de Amstel. Daarnaast krijgt het wapen een kroon. Voor de wapenvermeerdering, zoals men het toevoegen van iconen noemt, is een raadswerkgroep maanden geleden al aan de slag gegaan. "Voor het veranderen van het gemeentewapen moet een voorstel worden gedaan aan de Hoge Raad van Adel," aldus raadslid Ferry Hoekstra. "Deze komt twee keer per jaar bij elkaar; in maart en oktober. Vorig jaar maart moest ons ontwerp al klaar zijn, zodat ze in oktober erover konden oordelen." Aan de hand van het advies van de Hoge Raad van Adel is het ontwerp aangepast. Het resultaat is op zijn minst kleurrijk te noemen.

Burgemeester Pieter Heiliegers sloot de speciale vergadering af met een dankwoord en felicitatie naar alle inwoners. Vervolgens werd het glas geheven en een lied gezongen voor de jarige job.

Na de besloten raadsvergadering, die alleen voor genodigden was, konden inwoners met het gemeentebestuur proosten op 200 jaar Uithoorn.

Naomi Heidinga