• René de Leeuw

Gemeente voelt zich gesteund door advies Remkes

UITHOORN De luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken, liet de commissie Remkes deze week weten. Hoewel de luchtvaart maar voor circa 1 procent van de totale stikstofuitstoot zorgt, moet die ook een bijdrage leveren aan vermindering van de uitstoot, vindt de commissie.

Wat vindt de gemeente Uithoorn van deze ontwikkelingen? "Wat voor ons voorop staat is dat Uithoorn een gezonde en prettige plek moet blijven om te leven en onze kinderen te laten opgroeien", meldt de woordvoerder van de gemeente. "Daarom valt met de gemeente Uithoorn nu niet te praten over groei van het aantal vliegbewegingen. De in 2008 beloofde hinderbeperking moet eerst gerealiseerd zijn. Een verdere toename van de geluidshinder is voor de inwoners en gemeenteraad van Uithoorn en De Kwakel onacceptabel: 'Genoeg is genoeg'. Vermindering van de geluidsoverlast van Schiphol is voor de gemeente Uithoorn dan ook het belangrijkste doel.

Daarnaast maken we ons zorgen over de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2. Wij zijn blij dat er met het advies van Remkes meer duidelijkheid is gekomen in het aandeel van vliegverkeer in de uitstoot van stikstof. Daarmee kan de luchtvaartsector een bijdrage leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. De hoofdlijn uit het advies sluit aan bij de inzet van gemeenten (waaronder Uithoorn) en provincies. Daarin is de minister gevraagd om in haar besluit over de verdere ontwikkeling van de luchtvaart te kijken naar vermindering van geluidhinder én van CO2, fijnstof en stikstof. Wij zijn blij dat de commissie Remkes ons hier in steunt door de reductie van stikstof als randvoorwaarde mee te geven. We hopen dat de conclusie van de commissie bijdraagt aan onze doelstelling om Uithoorn leefbaar en gezond te houden."