• Eigen foto

Ook komende drie jaar subsidie gemeente voor Initiatievenfonds

UITHOORN Het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel kan ook de komende drie jaar rekenen op subsidie van de gemeente. Een overeenkomst daarvoor is ondertekend door wethouder Hans Bouma (portefeuillehouder) en het bestuur van Stichting Initiatievenfonds.

Het Initiatievenfonds is twee jaar geleden in het leven geroepen om initiatieven van inwoners financieel mogelijk te maken. Het fonds biedt daarvoor een startbudget uit eigen middelen of er wordt gezocht naar sponsors die het initiatief mede mogelijk maken. De ambitie is om in Uithoorn en De Kwakel inwoners, organisaties en bedrijven met elkaar te verbinden bij het realiseren van hun initiatieven om een prettiger woonklimaat te realiseren. De gemeente Uithoorn heeft het verstrekken van financiële bijdragen twee jaar geleden overgedragen aan het Initiatievenfonds.
Sinds de oprichting heeft het fonds al aardig wat initiatieven in Uithoorn financieel ondersteund. Denk aan Culinair Uithoorn, AmstelProms, het najaarsconcert van Amicitia, het speciale (jongeren)café in de Biertuin, het huiskamerproject Meerwijk en de Veteranendag.

Wethouder Hans Bouma: "Ik ben blij dat het fonds zo goed loopt. Veel inwoners hebben leuke ideeën die een toegevoegde waarde hebben voor Uithoorn. Maar leuke ideeën kosten meestal geld. Vaak meer dan wat men zelf kan betalen. In dat geval kan een bijdrage uit het fonds helpen."
Bouma geeft verder aan trots te zijn op het bestuur van de stichting. "Deze vrijwilligers hebben het
Initiatievenfonds opgestart en bekend gemaakt in de gemeente. Fijn dat mensen zo betrokken zijn bij de
samenleving en zich daarvoor willen inzetten."
Net voor de ondertekening van de subsidieovereenkomst bedankte Bouma Jelle Schmidt. Hij heeft onlangs afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting door zijn verhuizing naar een andere gemeente. "Met hem heeft het fonds een vliegende start gemaakt", aldus Bouma. Schmidt wordt opgevolgd door Nick Roosendaal.

AANVRAAG Meer informatie over het fonds en hoe een aanvraag kan worden ingediend voor een donatie is te vinden op www.initiatievenfondsuithoorn.nl onder het kopje 'Initiatief indienen'. Wie eerst informatie wil inwinnen bij het fonds, kan via het contactformulier contact opnemen met de secretaris. Één van de bestuursleden zal zich dan melden om een gesprek aan te gaan.