• Eigen foto

Ruimte voor ondernemers op nieuw bedrijventerrein langs N201

UITHOORN Het Amstelveense college van B en W wil samen met grondeigenaren rond de N201 vlakbij het fastfood restaurant en aansluitend aan bedrijventerrein De Loeten een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Dit is nodig omdat er geen ruimte meer is voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven in deze regio. Bovendien wil Amstelveen ruimte kunnen bieden aan bedrijven die momenteel op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd en willen verhuizen. Op de concept-startnotitie van het plan kan nu worden gereageerd.
De grond langs de noord- en zuidkant van de N201 in Amstelveen heeft de gemeente al sinds 2010 op het oog. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en economische zaken) van de gemeente Amstelveen: "Nu de economie floreert, stemt de Provincie Noord-Holland in met de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ). Dat is belangrijk voor de groei en verplaatsing van lokale en regionale bedrijven."

Voor bedrijventerrein Legmeer werkt het Amstelveense college momenteel aan een visie op de transformatie van het gebied naar een dynamische woon- en werkomgeving. Het plan is gedeeld met buurgemeente Uithoorn en buurtbeheer Legmeer. Volgens wethouder Jan Hazen (ruimtelijke ordening en economische zaken) van gemeente Uithoorn is het belangrijk dat de regio voldoende ruimte heeft voor bedrijvigheid en dus werkgelegenheid. Wethouder Hazen: "BTAZ geeft daar een belangrijke impuls aan. Tegelijk profileren we Uithoorn als een prettige plek om te wonen. Een groene bufferzone tussen de woonwijk Legmeer en het BTAZ-terrein is een oude afspraak met buurgemeente Amstelveen die zij ook gaan nakomen. Gelet op de goede samenwerking tussen beide gemeenten heb ik er alle vertrouwen in dat deze zone in overleg met de bewoners wordt gerealiseerd."
UITHOORNLIJN De toekomstige tram van de Uithoornlijn loopt via het tracé van de oude spoorbaan dwars over het nieuwe beoogde bedrijventerrein en over de N201 naar Uithoorn. In het plangebied reserveert de gemeente Amstelveen ruimte voor een OV-halte. Op het bedrijventerrein is veel ruimte voor groen. Het gaat om 10% van het gebied. Tussen de zuidkant van BTAZ en de woningen in Uithoorn komt een groene zone.