• René de Leeuw

OVV herhaalt belang veiligheid Schiphol

SCHIPHOL De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft deze week opnieuw gewaarschuwd dat groei op Schiphol niet kan zonder meer aandacht voor veiligheid.

Volgens de raad speelt in het debat over Schiphol de veiligheid een ondergeschikte rol. "Daardoor wordt het belang van veiligheid onvoldoende afgewogen tegen de andere belangen," aldus de raad. "Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden."

BENADRUKKEN Een jaar geleden publiceerde de raad een rapport waarin gesteld wordt dat de luchthaven momenteel veilig is, maar dat er bij verdere groei extra aandacht nodig is voor veiligheid om dat zo te houden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de luchtvaartsector grijpen het rapport volgens de OVV aan om te benadrukken dat Schiphol nu veilig is. "Daarmee gaan zij voorbij aan de conclusie dat de grenzen in zicht komen," stelt de raad. De raad vindt dat zo geen recht wordt gedaan aan de in het rapport geuite zorgen. Een principiële discussie is nodig. Dat de risico's reëel en actueel zijn, blijkt volgens de raad uit recente voorvallen. Zo kwamen recent een doorstartend vliegtuig vanaf de Zwanenburgbaan en een vertrekkend toestel vanaf de Kaagbaan te dicht bij elkaar.

In een reactie zeggen luchtvaartbedrijven te werken aan een systeem van anders werken en samenwerken met het oog op meer veiligheid. "Nederland is het eerste land in Europa dat op deze manier samenwerkt in de luchtvaartsector," zo staat in de reactie.