• "Blijf vooral jezelf," adviseert Timmer nieuwe raadsleden.

    Naomi Heidinga

Peter Timmer blijft actief voor DUS! na afscheid van raad

UITHOORN Peter Timmer, raadslid voor DUS!, heeft afscheid genomen van de gemeenteraad. Na jaren politiek actief te zijn geweest, is het nu tijd voor andere dingen. Niet dat hij helemaal de politiek de rug toe keert: hij zit nog in het bestuur van DUS!, is penningmeester en is gevraagd om nieuwe raadsleden te coachen.

Naomi Heidinga

Zijn politieke loopbaan begon in Ouder-Amstel. Hij groeide op in Ouderkerk aan de Amstel, als zoon in een boerengezin. In 1978 werd hij lid van D66. "Dat was de partij die dingen wilde opschudden in de landelijke politiek." De lokale politiek had altijd al zijn interesse. "Daar wordt bepaald hoe je directe omgeving eruit ziet." Daarom sloot hij zich aan bij de plaatselijke D66-afdeling. Op 17 mei 1990 kwam hij in de gemeenteraad van Ouder-Amstel. "Het raadswerk was voor mij niet nieuw. Mijn vader heeft jaren in de raad gezeten voor het CDA." Ondanks zijn vaders politieke kleur, lag een keuze voor het CDA niet voor de hand. "Mijn vader vond het maar niets dat ik voor D66 koos. Qua kerk koos ik ook een andere richting. Dan kon hij ook niet waarderen."

AANVARINGEN In 1994 verhuisde hij met zijn gezin naar Uithoorn. "Hier heb ik me direct aangemeld bij de lokale afdeling. Binnen de kortste keren was ik penningmeester en later fractie-assistent en burgerlid in de commissie Financiën." In 2002 kwam hij voor D66 in de raad. "We hadden als D66 één zetel." Uit die tijd herinnert hij zich de aanvaringen met wethouder Rita de Leeuw, die financiën onder haar hoede had. "Ze was daar niet zo in thuis." Timmer, met een eigen administratie- en advieskantoor, wel.

ZIJLIJN De periode daarop lukte het niet in de raad te komen. "We haalden net te weinig stemmen voor een zetel. Jammer, maar het was in de tijd dat D66 het landelijk slecht deed. Daar werden we op afgerekend." In de vier jaar aan de zijlijn zat hij niet stil. "Ik volgde de politiek wel, ging regelmatig naar raadsvergaderingen. In die tijd zijn ook de gesprekken met andere partijen gestart. Met SP, PvdA en GroenLinks werd besproken of een samenwerking mogelijk was. SP viel al snel af, PvdA moest te lang nadenken. Uiteindelijk hebben we samen met GroenLinks DUS! gevormd. We konden elkaar vinden op de onderwerpen duurzaamheid en solidariteit."

MEEBESTUREN De samenwerking was een gouden greep. "Ja, zeker als je kijkt naar wat we voor ogen hadden. We wilden meebesturen, een plek in het college. Dat is gelukt." Ria Zijlstra was de afgelopen periode wethouder. "Vooral op het gebied van het sociaal domein hebben we Uithoorn op de kaart gezet. Ondanks alle extra taken die op de gemeente afkwamen. Ook op andere terreinen hebben we nuttig werk verricht. Denk aan het behoud van de AM Groep, de reservering van de armoedegelden voor de doelgroep (daarvoor verdwenen deze gelden in de algemene reserve) en de ballonnenmotie. Met als resultaat dat de gemeente geen ballonnen meer oplaat. Dat lijkt een klein dingetje, maar voorkomt vervuiling en dierenleed."

DORPSCENTRUM Voor een financieel expert is het feit dat de gemeente weer financieel gezond is van groot belang. Wanneer hij terugkijkt, erkent hij dat de gemeente het project Greenpark anders had moeten aanpakken. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van het Dorpscentrum. "Veel geld is besteed aan de aankoop van panden. Daarmee wilden we anticiperen op de ontwikkeling van het centrum. Door de crisis werd alles anders. Achteraf zeg je: dat hadden we nooit zo moeten doen. Maar we handelden met de kennis van toen. Gelukkig hebben we in die moeilijke tijd de rust weten te bewaren. We hebben de gronden niet voor een te lage prijs weer van de hand gedaan. Anders hadden we nu nog in de problemen gezeten."

VERSTAND "Blijf vooral jezelf," adviseert hij nieuwe raadsleden. "En gebruik je gezonde (boeren)verstand. Het raadswerk is een vaak een kwestie tussen het afwegen van algemeen belang en particulier belang. Daar moet je een compromis tussen vinden." Timmer kreeg woensdag 28 maart een lintje als dank voor zijn jarenlange inzet voor de Uithoornse politiek. Zijn vrouw Lidy maakte die inzet mogelijk. "Ze is anderhalf jaar geleden overleden. Ze gaf me altijd de ruimte om dit politieke werk te doen."

GENEN De interesse in de politiek zit kennelijk in de genen. "Ook mijn kinderen hebben gen meegekregen. Mijn oudste dochter is lid van de gemeenteraad in Lisse geweest en mijn jongste dochter was lid van het regiobestuur van Zuid-Holland. Een schoonzoon was jaren lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Allemaal van of voor D66."