• Het ambt van burgemeester 'past hem als een jas.'

    Naomi Heidinga
  • Heiliegers voelt zich op zijn plek in Uithoorn.

    Naomi Heidinga

Pieter Heiliegers vanaf vanavond echt aan het roer in Uithoorn

UITHOORN Pieter Heiliegers wordt vanavond, donderdag 24 januari, officieel geïnstalleerd als burgemeester van Uithoorn. Daarmee komt er een einde aan zijn periode als waarnemer en kan hij zich eindelijk helemaal richten op Uithoorn. In het Witte Weekblad deze week een uitgebreid interview met de burgervader. 

Heiliegers heeft een druk jaar gehad. Naast burgemeester in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude was hij waarnemend burgemeester in Uithoorn. Ook leidde hij de formatie in de gemeente Voorschoten. "Het weekje Vlieland dat ik net achter de rug heb, was daarom geen overbodige luxe," aldus Heiliegers. "Ik kijk met plezier terug op de afgelopen maanden. Het was een mooie, maar drukke tijd. Gaandeweg kwam het besef dat Uithoorn een gemeente is die bij me past. Daarom heb ik me ook kandidaat gesteld als burgemeester."

WARM BAD Uithoorn voelde de afgelopen maanden als een warm bad. "Ik ben fijn ontvangen door de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en inwoners." Hij verhuist al op korte termijn met zijn vrouw José naar Uithoorn. "Als het goed is, krijgen we in februari de sleutel van ons huis. We gaan een huis huren zodat we rustig kunnen uitkijken naar een permanente woning. We willen zo snel mogelijk richting Uithoorn komen, om echt deel uit te kunnen maken van de gemeenschap."

Heiliegers begon als waarnemer net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij maakte de oude raad kort mee. Na de verkiezingen werd een nieuw college geïnstalleerd (waarin weinig veranderde, alleen Jan Hazen nam het stokje van Marvin Polak als wethouder over) en een nieuwe raad. In de gemeenteraad veranderde wel veel, een aantal raadsleden nam na jarenlange inzet afscheid. Dat betekende voor zowel burgemeester als raadsleden een frisse start.

BETROKKEN Inmiddels zijn beide goed op elkaar ingespeeld. Raadsleden weten wat ze van hem mogen verwachten. Hij, op zijn beurt, ziet een betrokken raad. Helemaal zonder strubbelingen was het eerste half jaar overigens niet. Frans Boonman stapte uit de fractie van Ons Uithoorn en begon zijn eigen partij. Voor Heiliegers was het geen reden om zich zorgen te maken. "Dit soort ontwikkelingen heb ik ook in Halfweg en Haarlem meegemaakt. Voor beide partijen geldt in zo'n geval dat je een nieuwe weg moet vinden in hoe met elkaar om te gaan."

Het ambt van burgemeester past hem als een jas. "Ik wil graag helpen bouwen aan de maatschappij. Als burgemeester sta je dichter bij mensen dan wanneer je bijvoorbeeld lid bent van het Europees Parlement. Je hebt meer directe invloed op je leefomgeving, ziet sneller resultaat van beleid."

RESPECT Burgemeester zijn is niet altijd een makkelijk beroep. Een voorbeeld is de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die wordt bedreigd. Het heeft hem echter niet doen twijfelen: Heiliegers wil graag burgemeester zijn. Het bedreigen van Wienen gaat veel te ver, maar mensen mogen volgens hem wel hun mening geven. "Ik vind het juist goed wanneer mensen reageren. Wanneer je geen reactie krijgt van inwoners, doe je er niet toe. Het moet alleen wel met respect gebeuren."

"Politici zijn er bij de gratie van dienstbaar zijn aan de bevolking. Dus als inwoners vinden dat dingen niet goed gaan, moeten wij ons achter de oren krabben. Dat betekent overigens niet altijd dat mensen gelijk krijgen. Politici moeten informatie verzamelen en op basis daarvan een keuze maken. Soms betekent dat linksaf gaan terwijl een aantal inwoners rechtsaf wil gaan. Je moet altijd het grotere belang voor ogen houden."

MEEDENKEN Hij vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers de kans krijgen om mee te doen en mee te denken. "Een mooi voorbeeld daarvan is www.uithoorndenktmee.nl , waar inwoners hun mening kunnen geven over ontwikkelingen binnen de gemeente. Op dit moment kunnen mensen via die website hun mening geven over de nieuwe Scheg."

Samen werken aan de samenleving, dat geldt volgens Heiliegers voor een heel aantal terreinen. "Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, waaronder op het gebied van zorg en welzijn. Zo helpt de gemeente bijvoorbeeld werkzoekenden naar een baan. Het is een enorm takenpakket dat op ons af is gekomen, en dat kost veel tijd. We kunnen het niet alleen, we hebben inwoners daarbij nodig. Zij kunnen helpen door wat meer om te zien naar elkaar."

VEILIGHEID "Dat geldt ook voor veiligheid. De politie kan niet zonder oplettende burgers. De afgelopen maanden hebben we een aantal hennepplantages opgerold. Van buren hoor ik soms dat ze helemaal niets in de gaten hebben gehad. Juist vanwege het brandgevaar is het goed wanneer mensen, wanneer ze iets vermoeden, contact opnemen met de politie (dat kan anoniem via telefoonnummer 0800-7000, red.). Veel mensen zijn zich niet bewust van de risico's van zo'n illegale kwekerij."

Wat kunnen inwoners de komende jaren van hem verwachten? "Ik ben betrokken en goed benaderbaar. Ik wil zichtbaar zijn, zal vaak op pad gaan, bijvoorbeeld naar evenementen en jubilarissen en het gesprek met ondernemers en inwoners aangaan. Ik ben trots op Uithoorn en De Kwakel, de ligging aan de Amstel en de rol van de glastuinbouw. Wist je dat we meer glas hebben binnen onze gemeente dan Aalsmeer? We hebben genoeg zaken om trots om te zijn. En binnenkort hebben we ook wat de vieren: in 2020 vieren we de 200ste verjaardag van de gemeente Uithoorn."

Pieter Heiliegers wordt vanavond om 20.00 uur beëdigd als burgemeester. Aansluitend vindt vanaf 21.00 uur een receptie plaats in het gemeentehuis, hier zijn alle inwoners voor uitgenodigd.

Naomi Heidinga