• Robert Joore

Plaatsing ondergrondse afvalcontainers in Thamerdal

UITHOORN De gemeente plaatst 21 ondergrondse containers voor restafval in Thamerdal. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren. Een paar dagen voor de plaatsing van een container in een bepaalde straat of buurt, worden borden neergezet die de werkzaamheden aankondigen. Er worden dan ook één of meer parkeerplaatsen afgezet om goed bij de locatie te kunnen komen waar het werk uitgevoerd moet worden. De plaatsing van de ondergrondse containers houdt verband met wijziging van het ophaalsysteem. Ondergrondse containers worden gebruikt voor inzameling van groente- en fruitafval (gf) en restafval. Als alle ondergrondse containers in een wijk zijn geplaatst, wordt deksels van de grijze minicontainers van de bewoners omgeruild voor oranje deksels. Het gf/restafval kan vanaf dat moment in de ondergrondse container. De minicontainer met het oranje deksel kan dan gebruikt worden voor PMD verpakkingsafval (plastic, metaal en drinkpakken).