• De Hoeksteen krijgt een nieuwe invulling.

    Naomi Heidinga

Plan voor appartementen in Hoeksteen is van de baan

UITHOORN De plannen voor de Hoeksteen, de voormalige Rietveldkerk, zijn gewijzigd. In het gebouw zouden zes appartementen worden gerealiseerd, maar dat gaat niet door. In plaats daarvan komt het gebouw beschikbaar voor kunst en cultuur. Daarmee blijft het hele pand toegankelijk voor de Uithoornse gemeenschap. "De voormalige kerk houdt zo zijn maatschappelijke functie", aldus Mike Verhoeven, die als verkoopleider bij het project betrokken is.

Vorig jaar maart werden de plannen voor de Hoeksteen, toen omgedoopt tot de Kubus van Rietveld, gepresenteerd. In het gebouw zouden zes appartementen worden gemaakt, met wisselende vloeroppervlakten. Daarnaast zou de theaterzaal in oude luister worden hersteld. Het theater zou toegankelijk blijven voor het publiek, evenals de foyer. En er zou een mini-museum met werken van Gerrit Rietveld worden gerealiseerd in het gebouw, evenals een aantal kantoren.

OORZAKEN Door de woningen is nu een streep gehaald. "Dat heeft twee oorzaken", aldus Verhoeven. "Enerzijds heeft het te maken met de overspannen woningmarkt. In de huidige markt is het onmogelijk om betaalbare woningen in de Hoeksteen te realiseren. Anderzijds hangt het samen met het gebruik van het theater. Deze moet gebruikt kunnen worden voor voorstellingen, bijeenkomsten en presentaties. Dat levert problemen op met de routing door het gebouw, en het zorgt voor geluidsoverlast. Daarom hebben we besloten om van woningen af te zien."

Het gebouw krijgt nu een 'hybride' functie, aldus Verhoeven. Het pand is behoorlijk groot, dus daarom wordt het opgeknipt in delen. Er komen verschillende functies in het gebouw, die te maken hebben met kunst en cultuur. Op welke manier kan Verhoeven nog niet zeggen. "De gesprekken daarover zijn in volle gang." Mogelijk komt er ook horeca in het pand. Zodra de plannen definitief zijn, wordt hierover gecommuniceerd.

INVULLING De gemeente is blij met de nieuwe invulling. "De nieuwe invulling past het best bij onze oorspronkelijke wens", aldus wethouder Hans Bouma. "De betrokken partijen zijn nu aan het kijken of ze de plannen rond kunnen krijgen. De realisatie van woningen is nu plan B geworden, daar wordt alleen naar gekeken wanneer de nieuwe invulling niet zou lukken." Volgens Bouma moeten de ontwikkelaars een beetje haast maken met de plannen. "Voor het project is een subsidie verstrekt vanuit het SLS fonds, dat in 2020 afloopt. Voor die tijd moet een begin zijn gemaakt aan het project."

Onlangs zijn vernielingen aangericht aan het pand. "Daarom is het goed als men met het gebouw aan de slag gaat. Het heeft al te lang leeg gestaan. Mogelijk wordt het gebouw, tot men met de werkzaamheden begint, tijdelijk verhuurd."

OVERLEED De Hoeksteen is in opdracht van de Hervormde Gemeente van Uithoorn gebouwd. In 1964 werd begonnen met de bouw, in 1965 was het gebouw klaar. Architect Rietveld heeft het gebouw nooit af gezien, hij overleed tijdens de bouwperiode. Naast als kerk heeft de Hoeksteen een tijd als openbare bibliotheek gediend.

Naomi Heidinga