• De ijssalon aan de Amstel, (op zonnige dagen) geliefd bij inwoners en boottoeristen.

    Naomi Heidinga

Plannen voor Drechtdoorsteek in ijskast

UITHOORN Als het aan gemeente Aalsmeer ligt, dan gaat ie er komen: de Drechtdoorsteek, een nieuwe waterverbinding naar de Westeinderplassen. Naast de doorsteek, die zo'n 18,5 miljoen euro gaat kosten, is er plek voor recreatie. Bij het project zijn verschillende gemeenten en provincies betrokken, waaronder Uithoorn. Onlangs werd de raad bijgepraat over de ontwikkelingen op dit dossier. Ze zien niet zoveel in de plannen: het is niet alleen duur, het is tevens de vraag of het voor Uithoorn concreet iets oplevert.

De Drechtdoorsteek wordt gezien als ontbrekende schakel in het Hollandse Plassengebied. En juist dat gebied kan wel wat promotie gebruiken. ,,Iedereen kent de Friese Meren, maar als je het over de Hollandse Plassen hebt, kijken mensen je verbaasd aan", aldus wethouder Jan Hazen.

VAARROUTES Dankzij de Drechtdoorsteek wordt het aantal vaarroutes uitgebreid en bestaande routes worden korter. Bijvoorbeeld het rondje van en naar Amsterdam. Ook wordt de zuidelijke oever van de Westeinderplassen aangepakt en meer geschikt gemaakt voor recreatie. Naast de doorsteek is in de Zuiderlegmeerpolder wellicht ook plek voor recreatie. Drie varianten zijn daarvoor uitgewerkt.

In de eerste variant worden kunstmatige legakkers of eilanden gecreëerd, waar luxe vakantiewoningen kunnen worden gerealiseerd. Het zou gaan om honderd tot honderdtwintig woningen. In een tweede variant wordt gekozen voor actie in en om het water, met watersporten, een hostel, hotel en vakantieappartementen en hippe 'strand'-tenten. De laatste variant gaat uit van vertier in een historische setting, met een combinatie van bungalows, vakantiewoningen/appartementen, een hotel of hostel en waterrecreatie. Keuze voor één van de drie varianten betekent dat er meer geld bij moet, tot zo'n 25 miljoen euro.

BETALEN De vraag is: wie gaat dat betalen? De betrokken gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem in ieder geval niet, want daarvoor ontbreekt het geld. Ontwikkelaars willen het hele bedrag niet ophoesten, want de terugverdienkans is klein. Daarom wordt vooral gekeken naar de provincies Noord- en Zuid-Holland. Die hebben tot dusver nog maar een klein deel toegezegd. Toch ziet de wethouder kansen, want met dit plan wordt de druk op Amsterdam qua toerisme wellicht kleiner. En Noord-Holland heeft voor de komende tien jaar een budget van twintig miljoen euro voor het stimuleren van waterrecreatie. ,,Maar dit wordt over de provincie gespreid."

Raadsleden zagen vooral beren op de weg. Wat betekenen de plannen voor de natuur? Profiteert Uithoorn van de plannen of komt er enkel meer druk op de regio? Wie gaat het betalen? Wat hen betreft verdwijnt het plan in de ijskast. Zover wil de wethouder niet gaan. Het college wil afwachten of er toch geld voor de plannen wordt vrijgemaakt door de provincie, voor de precieze invulling wordt besproken. Ook al zal Uithoorn beperkt profiteren, toch helpen dit soort initiatieven het voorzieningenniveau op peil te houden. Dankzij het opknappen van de Amstelzijde en het creëren van ligplekken kan horeca als de ijssalon voortbestaan. Daardoor kunnen inwoners na een rondje fietsen een ijsje eten bij de ijssalon, gaf de wethouder als voorbeeld.

Naomi Heidinga