• Dit terrein ligt al jaren braak, in afwachting van woningbouw.

    Naomi Heidinga

Plek voor 1.900 nieuwe woningen in gemeente Uithoorn

UITHOORN De komende 4 jaar worden duizend nieuwe woningen opgeleverd. Daarmee raakt Uithoorn zo langzamerhand vol: er is weinig ruimte om te bouwen. Toch ziet de gemeente nog kansen: de komende 7 jaar zouden nog eens zeven- tot negenhonderd woningen kunnen worden bijgebouwd. Dat blijkt uit de kansenkaart voor woningbouw.

In deze kansenkaart wordt onderscheid gemaakt tussen 'harde' en 'zachte' plannen: plannen waar wel en niet een overeenkomst is ondertekenend. Volgens de gemeente gaat het in beide gevallen om een dynamische kaart: de genoemde projecten kunnen, om wat voor reden dan ook, niet doorgaan.

BEHOEFTE In Uithoorn is behoefte aan nieuwe woningen, en het aanbod moet diverser. Vooral aan senioren- en jongerenwoningen is een gebrek, evenals goedkopere huur- en koopwoningen. Woningen met middeldure huur zijn zeer welkom, dat geldt ook voor duurdere koopwoningen. Van middeldure eengezinswoningen heeft Uithoorn meer aanbod dan er vraag is vanuit de eigen gemeente. In omliggende gemeenten is echter een tekort aan dit soort woningen. Sociale huurwoningen moeten meer worden verspreid over de gemeente.

Van projecten die klaar zijn, of woningen die de komende jaren worden gebouwd, is aangegeven in welke categorie ze vallen. Zijn het woningen waar nu echt behoefte aan is? Europarei doet het wat dat betreft goed: daar worden 187 woningen gerealiseerd. 74 daarvan zijn klaar, de rest wordt in 2019 en 2020 opgeleverd. Het gaat om verschillende type woningen, waaronder huizen met een middeldure huur.

MIDDENSEGMENT Op het BMX-terrein komen dertig eengezinswoningen. Aan de Iepenlaan en Steenwycklaan worden elf woningen in het duurdere segment gebouwd. In 2018 zijn in de Hélène Swarthlaan achttien koopwoningen in het middensegment opgeleverd. Allemaal verkocht, maar juist van dit soort woningen heeft Uithoorn genoeg. Datzelfde geldt voor de huurwoningen die naar verwachting in 2021 klaar zijn binnen project De Rede. Het gaat om 29 woningen in het duurdere huursegment.

'Zachte' plannen zijn initiatieven die passen binnen het bestaande beleid van de gemeente, maar waarvoor geen overeenkomst is getekend. Zo kunnen aan het Legmeerplein 36 woningen worden gerealiseerd. Op het Wapo terrein is plek voor 128 woningen. Aan het Kwakelsepad 83 kunnen volgens de kansenkaart vijftien woningen worden gebouwd. Door sloop en nieuwbouw kunnen aan de Noordmanlaan elf extra woningen worden gerealiseerd.

MOGELIJKHEID De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om woningen te bouwen in het Dorpscentrum door de herstructurering van het Amstelplein en het gebied van de Schanskerk. Ook op de plek van The Mix kunnen mogelijk woningen gebouwd worden; dat laat de gemeente onderzoeken. Bij een sloop en nieuwbouwproject aan de Prinses Beatrix en Prins Bernardlaan kunnen tien huizen aan de voorraad worden toegevoegd: van 24 gaat het aantal woningen naar 34. Er zijn meer mogelijkheden, maar de gemeente kan nog niet over alle gebieden open kaart spelen: uit angst dat de prijs van de grond daardoor omhoog gaat.

Naomi Heidinga