• Een vliegtuig stijgt op vanaf Schiphol.

    René de Leeuw

Brief college aan Schiphol vanwege hinder

UITHOORN Door werkzaamheden aan een rijbaan bij de Kaagbaan van 27 oktober tot en met 22 december dreigt de Aalsmeerbaan opnieuw als primaire in plaats van secundaire baan te worden gebruikt. Dat betekent extra geluidshinder voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel, terwijl inwoners de afgelopen weken al genoeg herrie te verduren hebben gekregen. Vooral de vroege starts, als wel het feit dat onafgebroken werd gevlogen, zorgde voor een verstoring van de (nacht)rust. De raad heeft daarom het college verzocht om in een brief aan de luchthaven zijn ongenoegen te laten blijken over deze nieuwe periode van extra hinder.

Een herhaling van deze lange periodes van hinder (durend van 6 tot 23 uur) zonder rustpauzen over een periode van acht weken is onaanvaardbaar, vindt de raad. In de brief aan Schiphol moet daarom het ongenoegen en ernstige bezorgdheid van het gemeentebestuur worden opgenomen over het opnieuw inzetten van de Aalsmeerbaan als primaire baan. Daarnaast wordt Schiphol verzocht om de extra inzet van de Aalsmeerbaan te beperken tot tijdstippen na 7 uur 's ochtends en daarnaast extra pauzes in te lassen, zodat er meerdere rustperiodes per dag ontstaan. De komende tijd is het overigens rustiger voor inwoners: de Aalsmeerbaan is dicht tot en met 13 oktober in verband met werkzaamheden.

Schiphol blijft de lokale politiek bezighouden. Op 17 oktober vindt een extra raadsvergadering plaats. Dan wil de gemeenteraad haar standpunt bepalen ten opzichte van het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs te laten groeien tot maximaal 540.000 vluchten.