• Tijdens de extra raadsvergadering vertelden politie en brandweer over hun ervaringen tijdens Oud en Nieuw.

    Naomi Heidinga

'De maat is vol! Einde aan overlast en vernielingen'

UITHOORN De publieke tribune zat maandagavond overvol. Voor de extra raadsvergadering over de jaarwisseling was veel belangstelling. Het publiek zag en hoorde de afschuw van het college en raadsleden over de situatie tijdens de jaarwisseling. De maat is vol, zo vindt het gemeentebestuur. Maar toezeggingen over maatregelen, waar het publiek wellicht op hoopte, bleven uit. Eerst moeten namelijk de uitkomsten van onderzoek en evaluatie worden afgewacht. Duidelijk is wel dat komende jaarwisseling anders zal verlopen.

GESCHROKKEN Drie insprekers hielden bij het begin van de vergadering een betoog over hun ervaringen en mogelijke oplossingen. Inwoners zijn enorm geschrokken van vernielingen en het geweld. En dat in Uithoorn. "Ik hield die avond de berichtgeving over Den Haag en Duindorp in de gaten, vanwege mogelijke ongeregeldheden," aldus één van hen. "Maar ons dorpje doet niet onder voor Den Haag."

Onze kinderen voelen zich niet meer veiligZe hekelden de overlast veroorzaakt door vuurwerk, al ver voor de jaarwisseling. Volgens de insprekers is er al langer sprake van vernielingen en overlast, bijvoorbeeld rond het busstation. "Het busstation wordt steeds meer een vrijstaat," aldus een omwonende. Afgelopen jaren vonden er meerdere incidenten plaats. Omwonenden voelen zich daardoor geïntimideerd. "Onze kinderen voelen zich niet meer veilig."

CAMERATOEZICHT De insprekers riepen de gemeente daarom op tot actie. Op het busstation zou cameratoezicht moeten komen. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen moeten worden opgespoord en hard aangepakt. Vooral jongeren worden voor het wangedrag aangekeken, al ligt er ook een taak voor de ouders, vonden de insprekers. En wellicht kan ook de buurt wat betekenen, niet voor niets werd de oprichting van een buurtwacht geopperd.

AFSCHUW Vervolgens was het de beurt aan de raadsleden om hun zegje te doen. De fracties waren eensgezind over hun afschuw, maar over de te lopen marsroute verschilden ze van mening. Het CDA wilde nu al uitspraken over hoe de jaarwisseling 2020 er uit moet komen te zien. Ze wilden van andere partijen weten hoe ze over een vuurwerkverbod denken. De jaarwisseling was volgens het CDA geen incident: het is al langer mis in Uithoorn. Daarom vond de partij het vreemd dat er geen signalen waren die er op wezen dat het mis zou gaan. Heeft de gemeente of het jeugdwerk deze jongeren niet in beeld, was een vraag die bleef terugkeren.

JONGERENWERK Wethouder Ria Zijlstra deed de toezegging met het jongerenwerk om tafel te gaan. Maar ze waarschuwde ook: je kunt als gemeente of jongerenwerk niet alles voorkomen. Sommige jongeren kun je niet bereiken. Bovendien is nog onduidelijk waar de relschoppers vandaan komen. Vanwege de mist en de gezichtsbedekkende kleding die de jongeren droegen, was het lastig om de daders te identificeren.

Voorlopig is het een kwestie van geduld: er wordt nog volop onderzoek gedaan. Daarna wordt er geëvalueerd, om te komen tot een set van maatregelen. Daarvoor is door de raad middels een motie alvast een toezegging gedaan: deze maatregelen mogen best iets kosten.

Naomi Heidinga