• De vernieuwing van De Scheg is volgend jaar de grootste kostenpost voor de gemeente.

    Naomi Heidinga

Politieke partijen bereiden zich voor op begrotingsdebat

UITHOORN De politieke partijen in Uithoorn stelden 58 schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van de begroting voor volgend jaar. Ze wilden onder meer weten waar in 2020 het meeste geld aan wordt besteed, waarom de lokale heffingen voor inwoners niet omhoog gaan en wat het beleid is ten aanzien van het planten van eikenbomen in verband met de eikenprocessierups. Tijdens de commissievergadering van 30 oktober werden aanvullende vragen gesteld ter voorbereiding op het debat op 7 november.

SCHIJN Voor de raadsleden het college echter extra vragen konden stellen, was het de beurt aan Mirella Visser, die namens PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) insprak. Ze wilde meer weten over de bijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) fonds, voor verschillende projecten. Hiermee kan de schijn ontstaan dat de gemeente wordt afgekocht om te voorkomen dat er wordt geklaagd tegen Schiphol, aldus de inspreekster. Dat werd door de wethouder sterk tegengesproken. "Het SLS fonds heeft geen connectie met Schiphol," aldus wethouder Hans Bouma. "Het is niet zo dat we vanwege bijdragen uit het fonds niet zouden mogen klagen."

Wij als gemeente kunnen alleen projecten aandragen voor het Schipholfonds.VRAAGTEKENS Visser zette tevens haar vraagtekens bij de besteding van het fonds. De bijdragen zouden vooral ten goede komen aan projecten in wijken die minder overlast van het vliegverkeer ervaren dan de zwaar getroffen Legmeer. "Het fonds kiest zelf projecten uit waaraan het wil bijdragen," aldus de wethouder. "Wij als gemeente kunnen alleen projecten aandragen." Visser zou graag een bijdrage zien vanuit het fonds voor bijvoorbeeld extra isolatie van woningen in verband met geluidsoverlast, de aanschaf van meetapparatuur of een potje voor mensen die willen verhuizen vanwege de overlast, maar dit niet kunnen.

PROJECTEN Voor een aantal grote (en kostbare) projecten in Uithoorn krijgt de gemeente een bijdrage vanuit het SLS fonds. De drie grootste uitgaven in 2020 zijn: de vernieuwing van De Scheg (6,9 miljoen euro), het vervagen van riolering (2,9 miljoen euro) en de bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Thamerdal (1,7 miljoen euro). Het SLS fonds stelt voor De Scheg 3,5 miljoen euro beschikbaar en voor de MFA Thamerdal 1,4 miljoen euro.

Helemaal geen eiken meer planten is vanwege de biodiversiteit echter geen optie.EIKEN De PvdA wilde van het college meer weten over het beleid ten aanzien van het planten van eikenbomen. Hoe gaat de gemeente daar, met het oog op de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups, mee om? Wethouder Bouma liet weten dat de gemeente in principe geen eiken plant in gebieden waar inwoners er hinder van kunnen ondervinden. Helemaal geen eiken meer planten is vanwege de biodiversiteit echter geen optie.

SCHULDENQUOTA Door verschillende fracties werden woensdag vragen gesteld over het voorstel van het college om het schuldenquota van de gemeente op te laten lopen van 100 naar 110 procent. Is dat verstandig? Volgens wethouder Bouma is dat in deze tijd niet vreemd. "Het komt bijna nooit voor dat je geld kunt lenen tegen zo'n lage rente." Daar moet de gemeente gebruik van maken, vindt het college.

LOKALE HEFFING Voor inwoners betekent de begroting 2020 goed nieuws. De lokale heffingen gaan namelijk volgend jaar niet omhoog, buiten een inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van 5 euro per jaar. De voorziene verhoging van de rioolheffing is daarmee van de baan.