• Eigen foto

Raad stemt in met begroting en laat 'vervuiler' betalen

UITHOORN De raad heeft donderdag 7 november ingestemd met de begroting voor 2020. De begroting is sluitend, dat wil zeggen: er gaat niet meer uit dan dat er binnenkomt. Voor inwoners brengt de begroting goed nieuws: de lasten gaan nauwelijks omhoog, slechts met 1,6 procent. De raad stemde in met een voorstel van de VVD om de afvalstoffenheffing eerlijker te maken: meerpersoonshuishoudens gaan meer betalen dan alleenstaanden voor hun afval.

Weinig vuurwerk was er donderdag in de raadszaal in de raadzaal te bespeuren. Hetzelfde geldt voor het publiek. Waren de raadsleden de afgelopen weken nog verwend met volle publieke tribunes bij onderwerpen als Schiphol en het verkeersplan voor het dorpscentrum; deze keer was het aantal belangstellenden op één hand te tellen.

SCHULDENQUOTE Dankzij de sluitende begroting was er kennelijk weinig noodzaak tot kritiek op het college. Zorgen waren er wel om het voorstel van het college om de schuldenquote op te laten lopen tot maximaal 110 procent. Slechts een tijdelijke maatregel, aldus het college. Uithoorn zou wel gek zijn om bij deze omstandigheden niet te lenen: de rente staat historisch laag. Raadsleden gaven zich echter niet zomaar gewonnen. Met de magere jaren nog vers in het achterhoofd, vroeg men zich af of het nu wel zo'n verstandige beslissing is. En wat betekent tijdelijk? De beslissing om de schuldenquote te verhogen staat bovendien haaks op afspraken die zijn gemaakt in de nota 'Financieel Gezond'. Deze werd opgesteld in 2012, toen de financiële situatie van Uithoorn verre van rooskleurig was. De tijden zijn echter veranderd: de gemeente is financieel gezien in betere doen en de economie draait op volle toeren. Afgesproken is daarom om financiële nota binnenkort nogmaals tegen het licht te houden.

MOTIE DUS! Een groot deel van de avond ging op aan een discussie over een motie van DUS!, waarin de partij het college opriep aandacht te hebben voor een inclusieve en diverse gemeente. Onder meer door kritisch naar de eigen organisatie te kijken wat betreft personeelsbeleid. Helemaal duidelijk wat DUS! voorstond werd het andere partijen niet. In een poging de boel vlot te trekken, stelde de partij nog wat tekstwijzigingen voor, maar daarmee ontstonden enkel nieuwe vragen. Als compromis werd daarom besloten om als raad eerst eens over de materie te praten tijdens een commissievergadering, alvorens het college met een opdracht op te zadelen.

VERVUILER Minder ingewikkeld was het amendement van de VVD, waarin de partij voorstelt om de 'vervuiler' te laten betalen. De partij vindt dat meerpersoonshuishoudens meer moeten betalen voor hun afval dan alleenstaanden, omdat de eerste vaak meer afval produceren.

hoeveelheid afval per inwoner moet fors omlaagUit een snelle berekening zou blijken dat het invoeren van dit beleid de gemeente niet meer kost, en belangrijker: de inkomsten voor wat betreft het afval blijven gelijk. In het rekenvoorbeeld van de VVD gaat een alleenstaande 30 euro minder betalen dan nu het geval is; een meerpersoonshuishouden betaalt straks 15 euro meer. Geen wereldschokkende bedragen voor de meeste inwoners en dat leverde de vraag op of deze maatregel zin heeft. Volgend jaar wordt namelijk naar het afvalstoffenbeleid gekeken. Op dat vlak moet het nodige gebeuren, want de hoeveelheid afval per inwoner moet fors omlaag. Ons Uithoorn vond het geen goed idee de wijziging nu door te voeren, de rest stemde echter in.

Naomi Heidinga