• NAOMI HEIDINGA

Raad akkoord met nieuwe sporthal De Scheg

UITHOORN Op één avond twaalf miljoen euro uitgeven. Het gebeurt niet vaak in Uithoorn. Daarom haalde VVD-raadslid Nick Roosendaal het feit meermaals aan in zijn betoog over de plannen voor nieuwbouw van De Scheg en het realiseren van een multifunctioneel gebouw in Thamerdal.

De bedragen zijn nog niet definitief. Maar toch. "In je loopbaan als raadslid beslis je doorgaans maar één keer over een nieuwe sporthal, ook wanneer je al zolang in de raad zit als ik," aldus Roosendaal. Het bedrag wordt misschien nog hoger, want de raad wil een onderzoek naar de mogelijkheid van een derde sporthal.

Naast de hoogte van het bedrag was er nog een unicum. Aan het einde van de avond stemde een meerderheid van de raad in met zowel een amendement als een motie over het onderzoek naar een derde sporthal. Het waarom is een beetje ingewikkeld. Het heeft te maken met procedures. De VVD en het CDA dienden een amendement in om een raadsvoorstel te wijzigen. Volgens Gemeentenbelangen was dit niet de juiste manier. De partij diende daarom een motie in over hetzelfde onderwerp. Ook deze werd gesteund door een meerderheid van de raad.

ÉÉN LIJN De raad zit dus misschien niet qua uitvoering, maar wel qua wensen op één lijn. Discussie was er wel over het voorstel voor het slopen en nieuwbouwen van De Scheg. Op dezelfde plek herrijst een nieuwe sporthal, waar tevens ruimte is voor gymnastiekonderwijs. Ook krijgen de maatschappelijke organisaties uit 't Buurtnest een plek in het gebouw. 't Buurtnest wordt gesloopt. Op die plek komen woningen.

De VVD wilde graag de discussie aan over de vorm waarin De Scheg wordt herbouwd. Wellicht kan de de uitvoering eenvoudiger. "Er hoeven immers geen topvolleybalwedstrijden te worden gespeeld of tv-opnames gemaakt," aldus VVD-raadslid Jan Hazen. Op die manier zou geld overblijven voor een derde sporthal. Dit potje zou kunnen worden aangevuld met een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds Schiphol, dat Uithoorn mogelijk krijgt. Of op termijn mogelijk de opbrengsten van de verkoop van Eneco-aandelen.

Niet alle partijen konden deze gedachtentrant van de VVD waarderen. "Het is vreemd dat de VVD nu opeens wil speculeren over een bestemming voor de Eneco-gelden, terwijl ze daar een aantal weken geleden niet van wilde weten," aldus Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen. Ook het knabbelen aan het voorstel voor De Scheg kon vooralsnog op weinig sympathie rekenen.

DERDE SPORTHAL Daarop hield VVD raadslid Nick Roosendaal nogmaals een betoog voor een derde sporthal, te bouwen aan de Randhoorn. In Uithoorn is een tekort aan ruimte voor binnensport, blijkt volgens hem ook uit gesprekken die de partij voerde met de drie grote sportclubs in Uithoorn. Een onderzoek naar de mogelijkheid van een derde sporthal hoeft niet lang te duren. Er is al veel onderzoek gedaan, onder meer door Legmeervogels. In Aalsmeer zijn onlangs twee sporthallen gebouwd, ook daar is informatie te halen.

Hoe snel kan worden begonnen met de sloop en nieuwbouw van De Scheg is de vraag. De gemeente is deels eigenaar van het pand, een ander deel is in handen van ondernemers. De gemeente moet met hen eerst overeenstemming bereiken. "We hebben nog geen concrete toezegging van de gemeente," aldus Martine Mulder, een van de ondernemers. Mochten de plannen nadelig uitpakken voor de ondernemers, dan overwegen ze juridische stappen. Dat kan het hele plan vertragen.

Naomi Heidinga