• DUS raadslid José de Robles.

    Naomi Heidinga

Raad vraagt aandacht voor hier gewortelde asielkinderen

UITHOORN Een meerderheid van de Uithoornse raad vindt dat het college een signaal af moet geven aan Den Haag: zorg ervoor dat je je zaakjes op orde hebt wat betreft de behandeling van asielprocedures, zodat kinderen hier niet langer de dupe van worden. Nu komt het voor dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn geweest en zich hier thuis voelen, alsnog het land uit worden gezet. Dat is slecht voor het kind. Ook al speelt het probleem in Uithoorn op dit moment niet, toch is het goed om er als raad over gesproken te hebben, vinden DUS en PvdA. José de Robles zette het onderwerp op de agenda.

PUBLICITEIT De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over het Kinderpardon. In de Haagse Bethelkerk probeert men met een non-stop kerkdienst te voorkomen dat de 21-jarige Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie worden uitgezet. Programmamaker Tim Hofman begon vorige week een online handtekeningenactie, waarmee hij de regering oproept iets te doen aan de huidige situatie. Ook lokale partijen maken zich zorgen over dit landelijke thema. DUS en PvdA besloten daarom het onderwerp op de agenda te zetten. "De aanleiding is verzoek aan de gemeente om zich aan te melden als kinderpardongemeente. Het college besloot dit niet te doen, omdat ze geen politieke uitspraak over een Haagse kwestie wilden doen. Maar nee zeggen is ook een politieke keuze," aldus José de Robles, DUS raadslid.

KINDERRECHTEN Het Kinderpardon is in 2012 vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor kinderen van asielzoekers en minderjarigen, die geen verblijfsvergunning hebben, maar wel langer dan 5 jaar in Nederland wonen en dus in de Nederlandse samenleving geworteld zijn. Een grote groep juristen en diverse organisaties, waaronder UNICEF, de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderombudsman, stellen dat de Nederlandse Staat in strijd handelt met het VN-Kinderrechtenverdrag.

MEEWERKEN Belangrijkste knelpunten zijn dat er een groep kinderen tussen wal en schip valt en dat het zogeheten 'meewerkcriterium' ervoor zorgt dat de regeling zijn doel voorbij schiet. Dit meewerkcriterium houdt in dat degene die niet meewerkt aan de eigen uitzetting, bijvoorbeeld door in beroep te gaan, geen aanspraak kan maken op het Kinderpardon. Hierdoor dreigt een groep van zo'n 400 kinderen, die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, uitgezet te worden.

DRUPPEL Diverse maatschappelijke organisaties, gemeenten en politiebonden roepen Den Haag op om de situatie aan te pakken. En ook al is het druppel op een gloeiende plaat, ook Uithoorn kan daar een steentje aan bijdragen. DUS en PvdA dienden donderdagavond daarom een motie in. "Deze motie draagt het college niet alleen op om een signaal af te geven over de huidige kinderen die wellicht in aanmerking komen voor het Kinderpardon. Het gaat ook over hoe deze situatie in de toekomst kan worden voorkomen," aldus De Robles.

CDA "In Uithoorn kunnen we aan de situatie zelf niets doen, maar we kunnen wel de regering oproepen dit te verbeteren." Een meerderheid kon zich hierin vinden. Verrassend genoeg stemde het CDA tegen, ook al gaan kinderrechten de partij 'aan het hart'. Niet voor niets ziet het CDA het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar de fractie vreesde dat met een motie vooral symboolpolitiek wordt bedreven. "Met een brief sturen naar Den Haag gaan we dit probleem niet oplossen," aldus CDA raadslid Nahid Bouchta. "Bovendien creëren we hiermee wellicht valse hoop bij inwoners die denken dat we dit soort problemen in Uithoorn kunnen oplossen."

ACTIE Andere partijen waren het oneens met het CDA. "Wanneer je denkt ach, er verandert toch niets, dan verandert er ook niets," aldus De Robles. Inmiddels hebben al 76 gemeenten zich achter de actie #wezijneral geschaard. Onder meer Diemen en Ouder-Amstel zijn 'kinderpardongemeente'.

Naomi Heidinga