• NAOMI HEIDINGA

[Raad wil tweerichtingsverkeer

College haalt bakzeil met plan voor centrum

Naomi Heidinga

De Prinses Irenebrug blijft daarmee in de toekomst vanuit zowel Uithoorn als Amstelhoek in gebruik. Wel komen er verkeersremmende maatregelen om rijden door het dorpscentrum zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Het college wil dat het dorpscentrum een prettig verblijfsgebied wordt. Volgens het college kan dat alleen door het instellen van eenrichtingsverkeer over de Ireneburg. Landbouwverkeer moet volgens B en W helemaal worden geweerd. Vooral over de afhandeling van het verkeer bestaat discussie. Insprekers lieten dat ook deze vergadering blijken.

De ondernemers van het dorpscentrum zijn bang voor inkomensverlies. Bewoners en ondernemers van Amstelhoek vinden het onterecht dat ze moeten omrijden. Ze komen niet alleen voor hun boodschappen naar Uithoorn, maar ook voor bijvoorbeeld de tandarts of school. Boeren voelen zich benadeeld omdat ze door de plannen meer geld en tijd kwijt zijn omdat ze moeten omrijden. Tenslotte wezen insprekers op de effecten voor het milieu: omrijden zorgt voor extra CO2-uitstoot.

VERDEELD De raad is verdeeld over de plannen. Volgens DUS en CDA moet de gemeente een duidelijke keuze maken: wel of geen knip. Voor een prettig verblijfsgebied is een knip, waarbij geen doorgaand verkeer door het centrum kan rijden, noodzakelijk, stellen zij. PvdA, VVD en Gemeentebelangen vinden het tegenovergestelde: in plaats van geen verkeer moet in ieder geval tot er een betere oplossing is gevonden, tweerichtingsverkeer worden toegestaan. Ze vrezen anders een strop voor de ondernemers. "En wil je een prettig verblijfsgebied creëren, dan moeten ondernemers willen investeren in de panden in het dorpscentrum. Dat willen ze alleen doen wanneer ze goed bereikbaar zijn," aldus raadslid Ferry Hoekstra van Gemeentebelangen.

Bovendien geldt dat de weg het meest wordt gebruikt op doordeweekse dagen, tijdens de spits, de momenten waarop een verblijfsgebied het minst wordt gebruikt. De drie partijen houden wel vast aan het weren van landbouwverkeer. "Landbouwverkeer past niet in een verblijfsgebied. De bewegingen van dit verkeer zijn niet beperkt tot de spits, zij rijden ook op andere momenten, bijvoorbeeld in het weekend. Bovendien worden landbouwvoertuigen steeds groter en zwaarder."

Volgens raadslid Hoekstra moet de gemeente blijvend haar best doen om een oplossing te zoeken voor het landbouwverkeer. Bijvoorbeeld door er bij provincie Noord-Holland op aan te dringen om landbouwverkeer op de N201 toe te staan.

Ons Uithoorn stemde tegen collegevoorstel omdat het in het plan een dorpsplein mist voor evenementen. Daar voorzien de plannen niet in.