• NAOMI HEIDINGA

Raad wil zwerfvuil aanpakken

UITHOORN De gemeenteraad wil dat zwerfvuil en het openbaar groen worden aangepakt. Raadsleden ontvangen regelmatig klachten over zwerfvuil. Ook tijdens schouwen in verschillende wijken wordt veel zwerfvuil aangetroffen. Wat betreft het groen geldt dat dit op sommige plaatsen woekert. Bovendien valt op dat er weinig tijd is voor het onderhoud. "Je ziet groenmedewerkers wel voorbij komen op een grasmaaier: Max Verstappen is er niets bij," aldus PvdA raadslid Els Gasseling.

In het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte is jaren geleden een aantal niveaus afgesproken voor het onderhoud van de openbare ruimte. Middels drie klassen: A, B en C zou de buitenruimte kunnen worden beoordeeld. A-kwaliteit is het best, de buitenruimte krijgt dan een rapportcijfer 8 tot 8,5. De buitenruimte is hierbij goed onderhouden, slechts incidenteel ligt er zwerfvuil. Bij kwaliteit B krijgt de buitenruimte een 6. Hier kan sprake zijn van wat slijtage, veroudering en beschadiging van meubilair of de verharding. Ook ligt her en der zwerfvuil. Niveau C vertoont meer gebreken.

Afgesproken werd om voor heel Uithoorn te kiezen voor kwaliteit A en B. Wat betreft zwerfvuil werd in de hele gemeente gekozen voor niveau A. Door de crisis moest echter worden bezuinigd op onderhoud. Om geld te kunnen besparen, is gekozen voor een versobering van het openbaar groen, waardoor minder onderhoud nodig zou zijn. Dit is echter ten koste van de diversiteit gegaan. "En juist die diversiteit is belangrijk voor bijvoorbeeld bijen," aldus Peter Timmer, raadslid van DUS. De partij vindt dat de gemeente meer moet doen om te zorgen voor biodiversiteit. "Het belang van bijen wordt door veel mensen onderschat."

OPROEP Nu de gemeente er financieel beter voor staat, doet de raad een oproep aan het college om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Allereerst moet het zwerfvuil worden aangepakt. Al blijft dit een lastig probleem. "Het is een mentaliteitskwestie, dat is moeilijk aan te pakken," aldus Gemeentebelangen raadslid Herman Bezuijen. De vestiging van de McDonalds aan de rand van Uithoorn helpt niet. "In de Legmeer wordt elke maand zwerfvuil geraapt, maar de volgende dag ligt het weer vol," aldus PvdA raadslid Els Gasseling. "Je kunt een spoor terugvinden dat leidt naar het fastfoodrestaurant. Eigenlijk zouden we het vuil eens moeten verzamelen en terugbrengen. Of hen laten mee betalen."

SCHAPEN Groen Uithoorn opperde een ludiek idee voor het onderhoud van de buitenruimte. Voor het kort houden van het gras kunnen volgens raadslid Arjan Koopmans schapen worden ingezet. "Je brengt de schapen naar een veldje, zet er een hekje omheen en drie uur later kun je ze weer ophalen en ergens anders inzetten." Een milieuvriendelijke optie, er hoeven immers geen grasmaaiers te worden ingezet. Ook breng je een stukje natuur terug in de stad. Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn zag praktische bezwaren. "We gaan juist de Prinses Irenebrug afsluiten voor landbouwverkeer." Volgens Koopmans moeten dit soort ideeën leiden tot een duurzamere gemeente, ook wat betreft het onderhoud.