• Elfriede Henraat op haar balkon, met op de achtergrond de Churchillflat.

    Naomi Heidinga

Raadslid Elfriede Henraat (DUS!) geeft stokje door aan dochter

UITHOORN Elfriede Henraat heeft na twaalf jaar in de politiek afscheid genomen van de gemeenteraad. Ze was raadslid voor Groenlinks en later DUS! De toekomst van de Europarei was twaalf jaar geleden één van de onderwerpen die Elfriede Henraat inspireerden om de politiek in te gaan. Ze werd fractie-assistent voor GroenLinks. Vanaf 2010 tot 2018 zat ze voor DUS! in de raad. Na 12 jaar in de politiek vindt ze het genoeg. Ze heeft het stokje doorgegeven aan haar dochter, die met voorkeursstemmen is gekozen in de raad. "Ik bemoei met graag met dingen in mijn directe omgeving. Als gemeenteraadslid heb je invloed op het beleid voor je woonomgeving. Al geldt in een democratie dat de meerderheid beslist."

VERKEERDE BESLISSING Zo kon het gebeuren dat in 2012 besloten werd dat drie Europareiflats moesten worden gesloopt, ondanks tegenstand van onder meer DUS! Henraat woonde in de Gasperiflat, één van de flats die genomineerd is voor de sloop. "Ik vond en vind het nog steeds een verkeerde beslissing, ondanks dat er mooie duurzame woningen voor terug zijn gekomen."

GEEN DOORSTROMING Ze woont inmiddels zelf in de nieuwe woontoren. Vanaf het terras heeft ze een prachtig uitzicht op oud en nieuw: de nog te slopen flats met daarvoor de duurzame nieuwbouw. Tussen de flats door een uitkijkje op de Bovenkerkerpolder. Dat uitzicht wordt nog mooier wanneer de Churchillflat is gesloopt. "Ik ben niet tegen duurzame nieuwbouw. Maar wel tegen het aantal woningen wat door sloop aan het woningbestand is onttrokken. Hierdoor is een prop op de woningmarkt ontstaan, de doorstroming is compleet tot stilstand gekomen. Starters kunnen niet meer aan een woning komen."

GROEN BEHOUDEN Om de woningmarkt in Uithoorn vlot te trekken, zijn nieuwe woningen nodig. "Daarvoor moet gekeken worden naar oplossingen zoals nieuwe woonvormen. Denk aan groepshuisvesting of tiny houses. Een andere oplossing is het omleggen van de vliegroute van Schiphol. Daardoor wordt niet alleen de overlast voor Uithoornaars minder, ook kunnen dan huizen worden gebouwd." De nieuwe woningen mogen van Henraat niet ten koste gaan van het groen. "Een dorp bestaat uit meer dan stenen. Ook groen is nodig. In Uithoorn gaat het maar om kleine stukjes, denk aan het Libellebos en de Groen Rode Scheg. Toch wordt er aan zulke stukjes geknabbeld. Dat moet ophouden. Ook de Uithoornse polder moet in tact blijven."

PREVENTIE Naast woningbouw en Schiphol heeft het sociale domein altijd haar aandacht gehad. "Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen." Met Ria Zijlstra als wethouder aan het roer, heeft DUS! het de afgelopen vier jaar op dat vlak goed gedaan, vindt ze. "Ondanks de bezuinigingen en extra taken die we als gemeente op ons af hebben gekregen." Al kan er altijd meer worden gedaan. "Je kunt beter inzetten op preventie in plaats van mensen aan het einde van de rit te helpen. Het laatste is uiteindelijk kostbaarder, ook voor de mensen zelf."

Blij is ze met het op de agenda krijgen van duurzaamheid. "Duurzaamheid is een heel breed begrip. Maar we hebben het voor elkaar gekregen dat duurzaamheid nu altijd wordt meegenomen in het beleid."

COMMUNICATIE De communicatie van de gemeente naar ondernemers en inwoners verdient blijvende aandacht, vindt ze. "Het blijft lastig. Bij de Uithoornlijn is uitgebreid gecommuniceerd, maar toch hebben inwoners het gevoel niet te zijn gehoord. Het hoeft overigens niet te betekenen dat de gemeente niet heeft geluisterd, maar soms moeten andere beslissingen worden genomen. Er zijn nu eenmaal veel verschillende meningen. Soms willen mensen niet luisteren, omdat ze hun mening niet willen herzien. In het geval van de Uithoornlijn snap ik dat best: niemand wil graag een tram door zijn achtertuin. Voor geslaagde communicatie is het echter wel nodig dat mensen open staan voor de boodschap."

GEDREVEN POLITICA Elfriede staat bij collega raadsleden bekend als een gedreven politica, iemand die bereid is het debat te voeren. "Dat heb ik ook zo ervaren in de raad. Ondanks de meningsverschillen, hebben we altijd op een juiste manier kunnen debatteren. Ook al heeft iemand een andere politieke kleur, toch is het goed om naar elkaar te luisteren. De ander kan interessante punten naar voren brengen, waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Hopelijk weet de nieuwe raad deze goede sfeer te behouden."

Naomi Heidinga