Regioraad stemt in met plan Uithoornlijn

UITHOORN Nadat eerder de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen een positief advies gaven, is ook de Regioraad akkoord met het uitvoeringsbesluit van de Uithoornlijn. Dit betekent dat de aanbesteding van de aanleg van de Uithoornlijn van start kan. Met de aanleg van de Uithoornlijn wordt de te vernieuwen Amstelveenlijn doorgetrokken naar het dorpscentrum van Uithoorn, over het tracé van de oude Spoordijk. De tramhaltes moeten volgens het plan komen bij Aan de Zoom, busstation Uithoorn en het Dorpscentrum.

In de planuitwerkingsfase is de aanbesteding van de realisatie van de Uithoornlijn voorbereid en zijn de kruisingen nogmaals getoetst op veiligheid. Verder is het ontwerp in in overleg met omwonenden verder gedetailleerd. Bewoners konden bijvoorbeeld kiezen uit diverse materialen en hoogtes voor de geluid- en zichtschermen.

Nu het besluit tot aanleg genomen is, begint de aanbesteding begin 2018. Dat proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De gemeente Uithoorn neemt op 8 maart een besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan. Wijziging van het plan is nodig om de aanleg van de Uithoornlijn planologisch mogelijk te maken. De daadwerkelijke aanleg moet naar verwachten tussen 2019 en 2022 plaatsvinden. Volgens de huidige planning zullen eind 2022 de eerste trams naar Uithoorn rijden. De Uithoornlijn wordt mogelijk gemaakt door de Vervoerregio, gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland.