• ANP Foto

Rijk en Metropoolregio willen 100.000 extra woningen bouwen

UITHOORN Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam, waar ook de gemeente Uithoorn toe behoort, hebben namelijk het plan opgevat tot 2025 ruim 100.000 woningen bij te bouwen, waarvan 1.800 woningen in Uithoorn.

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen.

DEAL Minister Kajsa Ollongren en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (als voorzitter van de MRA) ondertekenden vandaag een deal waarin dit wordt afgesproken. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties.

"Ik ben blij met de ondertekening en de plannen, want dit is extra ondersteuning op ons Uithoornse Actieplan Wonen," aldus wethouder Hans Bouma.

Waar de woningen moeten komen te staan, is overigens (nog) niet bekend.