• SCHIPHOL

Schiphol ziet groeiruimte

SCHIPHOL Schiphol meent dat er ruimte is voor verdere groei van de luchthaven zonder dat geldende milieuregels en afspraken worden overschreden. Schiphol baseert die conclusie op een milieueffectrapportage (MER) waarin de situatie van 2015 met 450.000 vluchten en de situatie van het afgesproken maximum in 2020 van 500.000 vluchten per jaar worden vergeleken.

Volgens de MER blijft Schiphol ruim binnen de geldende regels. Binnen de zwaarst gehinderde contour stonden in 2015 10.100 woningen, in 2020 zullen dat er bij 500.000 vluchten 11.000 zijn. De norm is maximaal 13.000. De categorie 'ernstig gehinderden' omvatte in 2015 112.000 mensen, dat worden er in 2020 117.500 en de norm is 166.500. Ook op andere punten bleef Schiphol in 2015 ruim onder de normen en dat blijft zo in 2020.

NORMEN Schiphol heeft een nieuwe MER moeten opstellen, omdat een eerdere MER volgens verouderde normen. De nieuwe MER is opgesteld aan de hand van nieuwe Europese normen. Volgens de Schiphol-MER is voor 2020 afgesproken dat Schiphol 5 procent geluidsreductie zou realiseren. Volgens de MER komt de werkelijke reductie uit op 29 procent en Schiphol stelt daarom dat de afspraken

ruimschoots zijn gehaald. De winst of een deel ervan wil Schiphol graag benutten. Tot de afspraken behoorde ook dat van verbeteringen de helft ten goede komt aan de luchthaven en de andere helft aan omwonenden in de vorm van hinderbeperking.

CRITERIA Over hoe groot de groei kan zijn, laat Schiphol zich nu niet uit en dat is in het kader van deze MER ook niet concreet onderzocht. Eerder noemde de luchthaven het getal van 600.000 vluchten in 2030. Nu stelt zij in te zetten op twee criteria: wat accepteert de maatschappij/politiek als het gaat om hinder en milieubelasting in verhouding tot de opbrengst (economische ontwikkeling, arbeidsplaatsen, netwerk)? En wat kan Schiphol en de omgeving veilig en fysiek aan? Bij die tweede vraag betrekt zij een eerder kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin wordt gesteld dat Schiphol niet verder kan groeien zonder eerst het aanpakken van diverse veiligheidsknelpunten. Omwonenden hebben al aangegeven dat de groei niet verder kan dan zo'n 525.000 vluchten.

STILLER Wat er in de toekomst kan is mede afhankelijk van de komst van stillere vliegtuigen. Die ontwikkeling gaat door. Van de Airbus A320 en Boeing 737, die op Schiphol veelvuldig neerstrijken, zijn nieuwe versies ontwikkeld die aanzienlijk stiller zijn dan de oudere modellen. De introductie gaat echter geleidelijk en de KLM heeft nog geen opvolgers voor de huidige 737-vloot besteld. De grotere Boeing 787 maakt al wel deel uit van de KLM-vloot en de Airbus A350 is in bestelling. Deze vervangen onder andere de Boeing 747 Jumbo Jet, die momenteel tot de lawaaiigste vliegtuigcategorie behoort en de komende jaren uit de KLM-vloot gaat verdwijnen. Het gaat echter niet alleen om lawaai. Duidelijkheid moet er ook komen over bijvoorbeeld fijnstof.