• Op de plaats van de Scheg komt een nieuwe sporthal met een buurtcentrum.

    import

SLS draagt definitief 4,9 miljoen euro bij voor buurtcentra Uithoorn

UITHOORN De gemeente Uithoorn ontvangt van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een bijdrage van 4,9 miljoen euro voor twee nieuw te bouwen buurtcentra. Eerder was al bekend dat SLS geld had gereserveerd, nu is de bijdrage definitief vastgesteld.

ZIJDELWAARD EN THAMERDAL In de wijk Zijdelwaard komt op de plek van De Scheg een nieuwe sporthal met een buurtcentrum. De huurders van 't Buurtnest verhuizen hier na de oplevering van de nieuwbouw naar toe. In de wijk Thamerdal komt naast basisschool Het Duet een nieuw buurtcentrum met gymzaal. De huurders van de Bovenboog nemen straks hun intrek in dit nieuwe gebouw.

BLIJ De gemeente is uiteraard heel blij met deze financiële bijdrage. In plaats van het renoveren van bestaande gebouwen, kunnen er nu twee volledige nieuwe gebouwen gemaakt worden. In de nieuwe gebouwen is, meer dan in de oude gebouwen, plaats voor maatschappelijke activiteiten van verenigingen en stichtingen. Zo komt er in beide gebouwen een buurtkamer waar buurtbewoners terecht kunnen voor een kop koffie, gezamenlijke activiteiten of een praatje. En in De Scheg komt bijvoorbeeld een extra goede keuken waar groepen mensen zelf kunnen koken. Daardoor krijgen beide gebouwen een extra belangrijke functie voor de buurt. De activiteiten kunnen mede door de bijdrage van de SLS tegen een maatschappelijk tarief worden aangeboden.
SLS FONDS SLS heeft tot doel 'het verbeteren van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio'. De stichting wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en Schiphol. De stichting heeft geld gereserveerd voor diverse projecten in Uithoorn, waaronder de nieuwbouw van beide accommodaties.
PLANNING In diverse participatietrajecten wordt in overleg met gebruikers en met inbreng van buurtbewoners verder gewerkt aan de uitwerking van de beide gebouwen. Daarna worden beide projecten aanbesteed. De verwachting is dat eind 2019 wordt begonnen met de bouw van de accommodatie in Thamerdal, de start sloop en nieuwbouw van de Scheg is voorzien in het derde kwartaal van 2020.

Beide projecten zijn te volgen via de website: www.uithoorndenktmee.nl