• De huidige Commissaris van de Koning Johan Remkes legt zijn functie begin 2019 neer.

    ANP/Bart Maat

Sollicitatieprocedure Commissaris van de Koning geopend

HAARLEM Noord-Holland zoekt een nieuwe Commissaris van de Koning (cvdK). Vanaf heden kunnen kandidaten solliciteren bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De huidige Commissaris van de Koning (cvdK), Johan Remkes, legt zijn functie begin 2019 neer.

Minister Ollongren nam op 12 september in Haarlem de profielschets voor de nieuwe cvdK in ontvangst van Provinciale Staten van Noord-Holland (PS), nadat PS die schets vaststelden. De profielschets is een overzicht van eigenschappen en ervaringen die de basis vormen voor de vacature. Noord-Holland zoekt een gezaghebbend en integer bestuurder die de inwoners van alle regio's begrijpt. Een ruimdenkend en communicatief sterk persoon die zich met enthousiasme voor de provincie inzet. De profielschets is te vinden in het document 'Wie wordt de commissaris van & voor Noord-Holland?'. Daarin staat beschreven wat de taakomschrijving van een commissaris is, welke uitdagingen op stapel staan en wat Noord-Hollanders van hun nieuwe commissaris verwachten.

Om zorgvuldig een profiel op te kunnen stellen hebben PS de Noord-Hollanders geraadpleegd. Die konden een maand lang aangeven wat zij belangrijk vinden in hun nieuwe commissaris van de Koning. Hierbij kwam naar voren dat zij open, eerlijk en integer de belangrijkste eigenschappen vinden.

Vanaf 13 september tot en met 4 oktober kunnen kandidaten bij de minister solliciteren. De vacature staat in de Staatscourant. Minister Ollongren selecteert in overleg met de Vertrouwenscommissie een aantal kandidaten. De Vertrouwenscommissie voert gesprekken met deze kandidaten en brengt advies uit aan PS, die vervolgens een besluit nemen. Eind november is naar verwachting bekend wie de volgende commissaris van de Koning van Noord-Holland wordt. De planning is dat de nieuwe cvdK begin 2019 wordt geïnstalleerd.

De commissaris van de Koning wordt voor een periode van zes jaar benoemd. Deze periode kan steeds met zes jaar worden verlengd tot het moment dat een commissaris 70 jaar wordt.