• ANP Foto

Subsidie voor sociale activiteiten in 2019

UITHOORN Wie met zijn of haar organisatie een steentje wil bijdragen aan het opzetten of ondersteunen van structurele sociale en/of maatschappelijke projecten of activiteiten in de gemeente Uithoorn, kan tot 1 september 2018 subsidie aanvragen bij de gemeente. Voorwaarde voor subsidieverlening is dat de activiteiten passen binnen de regels en voorwaarden in de subsidieregeling.

Wie een incidentele (eenmalige) subsidie kan dit het hele jaar door doen. De aanvraag voor een eenmalige subsidie moet uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteiten bij de gemeente binnen zijn.

Er moet in beide gevallen altijd gebruik gemaakt worden van de officiële aanvraagformulieren. Voor meer informatie: https://www.uithoorn.nl/loket/product/subsidie-incidenteel-en-structureel

Na afloop van de activiteiten moet in de meeste gevallen de subsidie verantwoord worden. De gemeente stelt het subsidiebedrag na verantwoording definitief vast.