• Eigen foto

Thamerkerk heeft nieuwe eigenaar

UITHOORN De overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van de Thamerkerk werden maandag ondertekend door gemeente Uithoorn, Protestantse Gemeente Uithoorn (PGU) en Heem Locaties. "Dit was een goed moment, want op deze manier behoudt de Thamerkerk het open karakter", aldus wethouder Hans Bouma.

"De wens van de gemeente Uithoorn was dat de Thamerkerk een plek zou moeten blijven met een open karakter en die openbaar toegankelijk blijft. Tevens heeft de kerk historische waarde en de bevolking heeft er een emotionele band mee. In de kerk werd namelijk gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het college van B en W wil dat de Thamerkerk een plek blijft voor de Uithoornse bevolking. De huidige eigenaar, PGU, heeft contact weten te leggen met Heem Locaties en uiteindelijk overeenstemming bereikt. De PGU had als wens dat de gemeente Uithoorn eigenaar zou worden van de begraafplaats. Dat is nu gelukt.

Heem Locaties houdt zich bezig met het herbestemmen van onroerende zaken op een duurzame manier door middel van een goed onderliggend businessplan. Zo heeft men de voormalige schaftketen in de parken in Amstelveen en in het Amsterdamse Bos getransformeerd tot hoogwaardige vergaderlocaties en de Annakerk in Amstelveen omgevormd tot bierbrouwerij/proeflokaal. Ook de Thamerkerk mag nooit verloren gaan voor Uithoorn. Heem Locaties wil de kerk op een goede wijze kunnen verhuren voor rouwen, trouwen, feestjes bouwen, congressen en culturele activiteiten, zodat iedereen gebruik kan blijven maken van de Thamerkerk.

De PGU is blij met Heem Locaties als toekomstige eigenaar en beheerder van de Thamerkerk. Tijdens de eerste gesprekken tussen PGU en Heem Locaties werd duidelijk dat de nieuwe eigenaar weet waar het over gaat om een monument als de Thamerkerk in goede staat te behouden en tegelijkertijd goed te kunnen exploiteren. Het voorbestaan van dit monument is daarmee in goede handen wat voor de leden van de PGU een belangrijk punt was bij de verkoop. Daarnaast sprak Heem Locaties de intentie uit om de Thamerkerk te gaan exploiteren op een manier zoals het de afgelopen jaren plaats heeft gevonden. Zo blijft het gebouw beschikbaar voor de bevolking van Uithoorn en omstreken en daarmee ook voor de leden van PGU.