• De Thamerkerk wordt vanaf 1 juni gebruikt voor de erediensten van de Ethiopisch Orthodoxe Kerk Nederland.

    Naomi Heidinga

Thamerkerk voortaan 'Oester a/d Amstel'

UITHOORN In de Thamerkerk worden vanaf 1 juni erediensten gehouden door de Ethiopisch Orthodoxe Kerk Nederland. De eigenaar van de kerk, de Protestante Gemeente in Uithoorn (PGU), gaat de kerk verkopen of verhuren aan de Ethiopische Kerk. De onderhandelingen daarvoor zijn nog gaande. Daarmee komt waarschijnlijk een einde aan de publieke functie van de kerk. Die werd de laatste jaren onder meer gebruikt voor optredens en als trouwlocatie.

OESTER Juist vanwege het verdwijnen van deze publieke functie, stelde DUS! donderdag tijdens de raadsvergadering vragen over de gang van zaken. De partij betreurt dat de 'parel aan de Amstel' een 'oester' wordt. DUS! wilde weten of de verkoop bijvoorbeeld consequenties heeft voor de 4 mei viering en het stiltemonument bij de Amstel. Ook was de partij benieuwd of de gemeente heeft overwogen de kerk te kopen.

4 MEI Waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers kon de raadsleden deels gerust stellen. De 4 mei viering vindt buiten, voor de kerk plaats en deze komt door de verkoop niet in gevaar. Volgens de burgemeester is het college van te voren door PGU niet op de hoogte gesteld van de aanstaande verkoop. Vorig jaar rond de zomer is er wel 'oriënterend gesprek' geweest tussen de gemeente en PGU over de toekomst van de Thamerkerk.

PGU heeft een andere lezing van het gesprek. "In december 2016 heeft PGU een brief gestuurd naar de gemeente, met daarin het bericht over de mogelijke verkoop van de Thamerkerk. Vorig jaar, tijdens het gesprek met een ambtenaar van de gemeente, is door PGU gevraagd of de gemeente de kerk zou willen kopen. De gemeente antwoordde ontkennend," aldus Marianne Mak, voorzitter kerkenraad van PGU.

In 2016 besloot PGU om de vieringen in de Thamerkerk stop te zetten en alleen nog als kerkelijke gemeente bij elkaar te komen in De Schutse. In september 2017 vond de laatste viering in de Thamerkerk plaats. PGU is daarna op zoek gegaan naar een koper voor de kerk.

DUS! vindt dat de cultureel maatschappelijke functie van de kerk niet verloren mag gaan. De partij roept daarom zowel kopende als verkopende partij op om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de Thamerkerk voor Uithoornaars te behouden. De optredens die in de kerk werden georganiseerd, vinden voortaan plaats in De Schutse.

Naomi Heidinga