• De toekomst van de Schanskerk is al lang onduidelijk.

    Naomi Heidinga

Toekomst Schanskerk opnieuw bekeken

UITHOORN Ons Uithoorn heeft donderdag tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de Schanskerk. De partij wilde weten hoe het ervoor staat met de kerk. Volgens wethouder Marvin Polak heeft het bisdom een nieuwe adviseur in de arm genomen, die gaat kijken naar mogelijke invullingen van het kerkgebouw. Daarom zijn onlangs gesprekken gevoerd met het bisdom, waarbij duidelijk is gemaakt wat de voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van het gebied.

Naomi Heidinga

De toekomst van de Schanskerk is al lang onduidelijk. In 2008 bleek de kerk in zo'n slechte bouwvallige staat dat deze moest worden gesloten. Het parochiebestuur wilde de kerk laten slopen, maar actiegroepen wisten dat te voorkomen. In 2012 bleek de conditie van de fundering zo slecht, dat het gebouw een gevaar vormde voor voorbijgangers en omwonenden. In mei werd het gebied daarom afgezet, omwonenden werden geëvacueerd. Na het nemen van maatregelen mochten ze terug naar hun woning. In juni van dat jaar werd een sloopvergunning aangevraagd door de parochie, maar die werd niet verleend. Het college riep het parochiebestuur op om in overleg te gaan met mogelijke investeerders en ontwikkelaars. In 2014 leek dat gelukt. "In november 2014 tekenden ontwikkelaar Van Wijnen en het bisdom een voorlopige koopovereenkomst," aldus raadslid Benno van Dam. "Die overeenkomst werd in mei 2016 weer ontbonden. Sindsdien is het stil."

De gemeente is de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd over de status van de kerk, aldus Polak. Bijvoorbeeld over de veiligheid. Zo zijn metingen gedaan naar de verzakking van de kerk. Dankzij de maatregelen die in 2012 zijn genomen, zou het kerkgebouw een aantal jaar voort kunnen zonder onderhoud. "Maar deze termijn verloopt binnenkort," aldus de wethouder.

Niet de hele kerk hoeft wat betreft de gemeente behouden te blijven. Wel wil ze graag de torens behouden, evenals de contouren en het front van de pastorie. Een meerderheid van de raad ondersteunt deze visie. De kerktorens maken deel uit van het dorpsgezicht. Tot dusver heeft het bisdom geen concrete scenario's voorgelegd aan de gemeente. Het is onduidelijk op welke termijn dit gebeurd. Het volgende overleg tussen gemeente en bisdom vindt in april plaats.

"We hebben inderdaad een adviseur in de arm genomen," aldus een woordvoerder van het bisdom. "Deze bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor het gebouw. Belangrijk is te weten dat er niet op stel en sprong iets hoeft te gebeuren. De kerk is constructief gezien stevig verankerd. Volgens de uitkomsten van het fundatieonderzoek kan de kerk in z'n huidige vorm nog vijf tot tien jaar zonder problemen blijven staan." Niet dat de bisdom de situatie zo lang wil laten voor wat die is. "Het afgelopen half jaar zijn voorzichtige stappen gezet om tot een oplossing te komen. Zowel bij het bisdom als bij de gemeente bestaat de wil om eruit te komen." "De toekomst van de Schanskerk ligt gevoelig. Dat vraagt om een plan waar iedereen zich in kan vinden: bisdom, parochie, gemeente en inwoners. Wat betreft de complexiteit is het een hoofdpijndossier, maar iedereen doet z'n stinkende best om eruit te komen."