• ANP/Remko de Waal

Twee derde van de 65-plussers in de regio Amstelland voelt zich gezond

UITHOORN De gezondheid van de 65-plussers in de regio Amstelland is relatief gunstiger dan in de rest van Nederland: ze voelen zich vaker gezond, hebben minder vaak lichamelijke beperkingen, minder overgewicht, minder vaak psychische klachten en ze ervaren meer regie over het eigen leven. Daar staat tegenover dat overgewicht, psychische klachten en eenzaamheid toenemen en dat ouderen in de regio meer alcohol dan gemiddeld drinken in Nederland. Dit blijkt uit de rapportage ‘Gezondheid in Beeld: 65-plussers in regio Amstelland’ van de GGD.

De rapportage geeft inzicht in de gezondheid en leefgewoonten van de 65-plussers van de vijf Amstelland-gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn) vergeleken met de rest van Nederland en presenteert de trends ten opzichte van het onderzoek uit 2010. Eind 2017 zijn vijf gemeentelijke rapportages verschenen met de onderzoeksresultaten voor de hele volwassen bevolking.

In de regio Amstelland zijn mobiliteitsbeperkingen onder 65-plussers lager dan in 2010. Ook de angst om te vallen is onder ouderen in de regio afgenomen. Minder goed nieuws: het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt is toegenomen, van 38 naar 47 procent. Dit is ongeveer gelijk aan de rest van Nederland (48 procent). Het percentage 65-plussers met overgewicht is gestegen van 53 naar 56 procent.

Het aandeel ouderen met psychische klachten steeg eveneens, van 32 naar 38 procent. Wel komen zowel overgewicht als psychische klachten in de regio minder vaak voor dan in de rest van Nederland (respectievelijk 59 en 42 procent).

Vergeleken met de rest van de regio hebben 65-plussers in Uithoorn gemiddeld een betere ervaren gezondheid, komen psychische klachten er minder vaak voor en is er minder ouderenmishandeling (4 procent ten opzichte van 5 procent in de regio Amstelland). Ook roken ouderen in Uithoorn minder vaak en voldoen ze vaker aan de beweegnorm. Wel ligt het percentage obesitas in Uithoorn hoger. Dit geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor volwassenen en jongeren. Daarom heeft Uithoorn zich in 2014 al aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), zodat kinderen gestimuleerd worden om voor de gezonde keuze te gaan en om voldoende te bewegen.

De volledige rapportage is te vinden op http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/amstelland-gm2016/ Aan het onderzoek in 2016 deden 3.461 zelfstandig wonende 65-plussers uit de regio Amstelland mee. Zij vulden een vragenlijst in met vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en zorggebruik.