• René de Leeuw

Uithoorn: ´Berichtgeving over Schiphol prematuur´

UITHOORN Het gemeentebestuur van Uithoorn noemt de berichten die in verschillende media zijn verschenen over mogelijke resultaten uit de nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) voor Schiphol ´prematuur´. Uit de gegevens zou blijken dat Schiphol na 2020 kan groeien tot 540.000 vluchten per jaar. Wat Uithoorn betreft is deze berichtgeving voorbarig omdat de MER nog niet gepresenteerd en openbaar is.

Uithoorn vindt het storend dat er weer gegevens naar buiten zijn gekomen zonder dat het rapport beschikbaar is.

Ook in 2017 kwamen cijfers uit de concept-MER naar buiten. Destijds schreef de gemeente in een persbericht: "De gemeente Uithoorn zal zich tot het uiterste inspannen voor openbaarmaking van de MER. De discussies en besluitvormingsprocessen waar gemeenten en belanghebbenden bij betrokken en medeverantwoordelijk voor zijn kunnen wat Uithoorn betreft niet plaatsvinden zonder open, transparante en betrouwbare informatievoorziening".

Deze uitspraak geldt wat Uithoorn betreft nog steeds. ´Wij constateren bovendien dat het spijtig is dat dezelfde verklaring een jaar na dato nog steeds actueel is.´

Daarnaast moeten Schiphol en de rijksoverheid, wat het college en de gemeenteraad betreft, de afspraken uit het Aldersakkoord uit 2008 nakomen: ´Het kan niet zo zijn dat Schiphol groeit terwijl er nog steeds geen hinderbeperkende maatregelen zijn genomen. Dat vraagt om een andere weging van verschillende onderzoeksresultaten: leefbaarheid moet een veel belangrijker criterium worden dan nu het geval is.´

De gemeente Uithoorn zal reageren op de inhoud als de officiële stukken zijn gepresenteerd.