• Bas Eenhoorn pleit voor bestuurlijke schaalvergroting in deze regio.

    ANP

Uithoorn: ´Fusie gemeentes nu niet nodig´

UITHOORN "De vorming van één grotere gemeente in de toekomst is niet ondenkbaar," aldus het Uithoornse college van B en W. Maar qua bestuurskracht is het niet nodig: Uithoorn acht zich nu en in de toekomst voldoende in staat zelf de opgaven te beslechten in het belang van inwoners, ondernemers en organisaties. Daarmee reageert het college op 'het proefballonnetje' van de Amstelveense waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn. Hij vindt dat er onderzoek gedaan moet worden naar de vorming van één Amstelland, waar naast Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk en Uithoorn deel van uitmaken.

Eenhoorn zorgde vorige week voor ophef bij de betrokken gemeenten. De oorzaak was een notitie van zijn hand, waarin hij ingaat op de mogelijkheid van een fusie van de gemeenten. De slecht functionerende samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer zou één van de aanleidingen zijn voor de notitie. Bovendien werken de betrokken gemeenten al op verschillende manieren samen. Daarnaast zou één grote gemeente beter de belangen van de inwoners kunnen behartigen en het hoofd kunnen bieden aan uitdagingen als een mogelijke groei van Schiphol, klimaatadaptatie en verduurzaming.

Samenwerken alleen is volgens Uithoorn echter geen basis voor een fusie. "Uithoorn acteert ook in andere samenwerkingsverbanden, waarbij niet al deze gemeenten betrokken zijn, of waarbij zij verschillende belangen hebben. Voorbeelden hiervan zijn Schiphol, Greenport Aalsmeer en het Groene Hart."

De notitie plus brief stuurde Eenhoorn vorige week niet alleen naar zijn collega-burgemeesters, maar ook naar de Commissaris van de Koning, Johan Remkes. De pers werd dezelfde dag op de hoogte gebracht met een persbericht. Dit tot woedde van betrokken gemeenten, die naar eigen zeggen niet op de hoogte waren van het voornemen van Eenhoorn. De gemeenten Ouder-Amstel en Diemen lieten direct hun onvrede blijken, temeer omdat Duivendrecht (onderdeel van Ouder-Amstel) en Diemen niet in de plannen van Eenhoorn voorkomen.

MILD Uithoorn reageerde aanzienlijk milder: "Het is de eigen verantwoordelijkheid van de burgemeester van Amstelveen zijn persoonlijke visie op deze manier te uiten," aldus het college.

DUO+ In zijn notitie gaat Eenhoorn in op de samenwerking van Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn in DUO+. "Dit functioneert nog niet zoals de betrokken burgemeesters zouden willen," aldus Eenhoorn. Daarop reageert het college: "De DUO-samenwerking is nog niet voldoende ingeregeld, maar wij werken structureel aan de optimalisering." Het slecht functioneren van de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen sterkt het college in de opvatting dat DUO+ op dit moment de juiste keuze is voor Uithoorn: "Wij hebben bij onze DUO-samenwerking ervoor gekozen om enkel uitvoerende taken in Duo+ te plaatsen." In tegenstelling tot Aalsmeer en Amstelveen heeft Uithoorn alle beleids- en strategie- en regietaken in de eigen organisatie gehouden.

Volgens B en W is het gesprek aangaan over één groot Amstelland op dit moment niet aan de orde. Maar praten over een bredere samenwerking behoort wel tot de mogelijkheden.

Naomi Heidinga