• SLS Fonds

Uithoorn krijgt 7,5 miljoen van Stichting Leefomgeving Schiphol

UITHOORN De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in Uithoorn verbeteren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst eind vorige week ontvingen wethouder Bouma en Willem Körnmann als vertegenwoordiger van bewoners een cheque uit handen van bestuursvoorzitter Bernt Schneiders.

Wethouder Bouma is blij met het geld: "Dankzij het SLS fonds kunnen wij binnen een aantal gemeentelijke projecten extra investeren. Bijvoorbeeld in de nieuwbouw van De Scheg maar ook in een extra goede keuken waar groepen mensen dan zelf kunnen koken. Of een extra investering in de inrichting van openbare ruimte in het dorpscentrum. Ik vind het ook mooi om te zien hoeveel aanvragen van verenigingen en stichtingen zijn gehonoreerd. Er is geld voor de kinderboerdij en cultuurprojecten in De Hoeksteen. Maar ook voor een vlindertuin, een speelbos en een openluchttheater. Het is goed om te zien dat SLS het idee van het initiatievenfonds heeft overgenomen. Uit dat fonds kunnen kleinere initiatieven gehonoreerd worden, ook als ze nu nog niet in het gebiedsprogramma staan".

Het bestuur van SLS heeft een gebiedsprogramma voor Uithoorn vastgesteld dat is gebaseerd op inbreng van bewoners en de gemeente. Dat programma bestaat uit gemeentelijke projecten waar een extra financiële impuls voor komt én uit initiatieven van particulieren die in een participatietraject tot stand zijn gekomen. De komende maanden wordt het gebiedsprogramma verder uitgewerkt.

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting heeft voor de periode tot en met 2020 20 miljoen euro te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder druk staat. Uit dit budget krijgt Uithoorn de bijdrage van 7,5 miljoen.

Het complete gebiedsprogramma van de vier gemeenten die een bijdrage uit het fonds ontvangen staat op http://www.leefomgevingschiphol.nl/nieuws