• René de Leeuw

Uithoorn onaangenaam verrast over besluit over Schiphol

UITHOORN De gemeente Uithoorn is onaangenaam verrast over het besluit van de ministerraad om luchthaven Schiphol na 2020 onder voorwaarden te laten groeien naar maximaal 540.000 vliegbewegingen. 

"We hebben met elkaar afgesproken dat in gezamenlijkheid wordt gesproken over de toekomst van Schiphol", aldus wethouder Bouma in een reactie. "Dat het overleg in de ORS (Omgevingsraad Schiphol, red.) niet tot een gezamenlijk standpunt heeft geleid, geeft wat ons betreft de minister niet het recht om zelf met een besluit te komen. Dat druist in tegen eerdere afspraken."

VERTROUWEN Bouma wijst ook op de afspraken die zijn gemaakt over hinderbeperking. "Die zijn nog steeds niet nagekomen, ondanks herhaaldelijk verzoek van ons en onze bewoners, terwijl Schiphol wel groeide. Alles bij elkaar schaadt dat ons vertrouwen in het proces.  Wij vragen ons werkelijk af hoe de minister de balans tussen Schiphol en de leefomgeving denkt te herstellen en te waarborgen dat de hinder inderdaad wordt beperkt. Wij beraden ons op een inhoudelijke reactie op het besluit van de minister”.