• Lex van Lieshout

Uithoorn raakt meer en meer in trek op woningmarkt

UITHOORN Uithoorn en De Kwakel gelden al langer als betaalbaar alternatief voor Amstelveen. Nu de woningmarkt in Amsterdam en Amstelveen onder druk staat, raakt Uithoorn meer en meer in trek. Met als gevolg dat ook hier de prijzen stijgen. De vraag naar woningen is groot en het aanbod laag. "Ook omdat in 2017 geen nieuwbouw is gepleegd,"aldus Chris van Zantwijk, van EKZ|Makelaars. Maar er gloort licht aan de horizon: volgend jaar worden nieuwe woningen gebouwd.

"In Amstelveen en Uithoorn zien we een trendbreuk in vergelijking met de rest van Nederland: hier neemt de vraag naar woningen enigszins af. Dat heeft te maken met kopers die iets te vaak zijn teleurgesteld. Ze hebben tijdens hun zoektocht naar woningen meermaals hun neus gestoten, hebben net naast een (nieuwbouw)woning gegrepen of zijn overboden. Die mensen hebben hun zoektocht tijdelijk gestaakt. Voor hen is er echter goed nieuws: volgend jaar komen er weer wat nieuwbouwprojecten aan. In Legmeer-West bijvoorbeeld en langs de Amstel wordt de laatste fase van het project Regentes gebouwd. Op een wat langere termijn worden huizen in De Scheg in Amstelveen gerealiseerd. Met deze projecten hopen we een beetje te kunnen voldoen aan de vraag."

"Al zal dat misschien lastig blijven," aldus Van Zantwijk. "Deze regio wordt immers hooggewaardeerd. Mensen wonen hier graag. Dat betekent dat de prijs per vierkante meter hoog is. Op een gegeven moment is die prijs voor sommige mensen niet meer te betalen."

Wonen in Amstelveen is daardoor voor een groep onbereikbaar. Tenminste, wanneer mensen qua woonwensen geen water bij de wijn willen doen. Staat dit lot Uithoorn ook te wachten? "Laten we hopen dat hier voldoende ruimte blijft voor alle kopersgroepen. Het is echter lastig om hier iets tegen te ondernemen. Je kunt dure woningen voor een lagere prijs verkopen, maar uiteindelijk worden deze later weer duur verkocht."

"In het verleden werden premie A woningen gebouwd. Dit soort woningen bood mensen met een lager inkomen de kans een woning te kopen. De overheid gaf een bijdrage voor de financiering van de woning. Deze woningen werden vaak na verloop van tijd op allerlei mogelijke manieren opgeplust, bijvoorbeeld met een uitbouw. Daardoor werd de woning meer waard en bij verkoop veel duurder. Daarmee werd de woning onbetaalbaar voor de beoogde doelgroep. Hetzelfde effect zie je bij de huurmarkt ook."

Voor kopers betekent de huidige woningmarkt meer dan ''ooit open staan voor alternatieven'', evenals de bereidheid om water bij de wijn te doen. "We kunnen een grachtenpand in Amsterdam willen, maar op een gegeven moment is dat niet meer te betalen. Dan moet je bereid zijn om je wensen aan te passen."

BUITEN DE REGIO Het kan betekenen dat je moet zoeken in een groter gebied. Sommige makelaars wijzen consumenten daarom expliciet op woningen buiten de regio. "Wij hebben een groot werkgebied en werken met meerdere kantoren. Daardoor kun je makkelijk aanbod tussen de verschillende kantoren uitwisselen." Zo kan de consument goed zien wat er voor hetzelfde geld iets verderop valt te halen.

GRENZEN De aantrekkingskracht van de regio blijft de komende jaren groot. In Uithoorn is echter niet veel ruimte om bij te bouwen. Ook wat betreft de infrastructuur zijn de grenzen op een gegeven moment bereikt. Wat belooft dat voor de toekomst? "Ik denk dat we in de toekomst zullen zien dat mensen die niet meer vanwege economische redenen gebonden zijn aan deze regio, bijvoorbeeld vanwege pensionering, iets verder weg zullen gaan wonen. Maar dat zal nog wel even duren."

Voor meer informatie: www.ekz.nl